Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15


Giới thiệu về OpenOffice.org

Trang giới thiệu về dự án OpenOffice.org.

Lịch sử

OpenOffice.org có phần cốt lõi từ StarOffice, bộ phần mềm văn phòng được phát triển giữa những năm 90 ở Đức, và được Sun Microsystems mua lại năm 1999. Phiên bản 5.2 phát hành tháng 6 năm 2000, phiên bản 6.0 được phát hành tháng 5 năm 2002. Điều đặc biệt trong sự phát triển của StarOffice 6.0 là vai trò của dự án mã nguồn mở OpenOffice.org. Để làm được điều đó Sun đã mở mã nguồn của StarOffice (ngoại trừ một số module được phát triển bởi một số hãng thứ 3, những modul này sẽ vẫn nằm ngoài dự án mã nguồn mở) và xây dựng dự án OpenOffice.org. Điều đó không có nghĩa là Sun đẩy những phát triển tiếp theo cho những tình nguyện viên, phần lớn các công việc sẽ vẫn được phát triển bởi các lập trình viên của Sun, đồng thời Sun cũng trang trải các chi phí hoạt động của dự án OpenOffice.org.

StarOffice và OpenOffice.org

Từ phần mã nguồn của OpenOffice.org sẽ phân ra 2 dòng sản phẩm: StarOffice, trong đó những thành phần mã nguồn đóng vẫn tiếp tục được duy trì và dòng cùng họ với nó nhưng miễn phí là OpenOffice.org, trong đó những thành phần mã nguồn đóng được thay thế bởi những thành phần mã nguồn mở khả dĩ. Vì vậy, trong nhiều trường hợp OpenOffice.org có thể so sánh được với StarOffice.

Những khác biệt giữa 2 dòng sản phẩm này sẽ được giải thích chi tiết hơn bằng tiếng Anh trong FAQ.

Trên thực tế có một số khác biệt như sau::

  • StarOffice không phải là miễn phí, mặc dù bản quyền của nó chỉ dưới 100 €. trong khi đó OpenOffice.org là miễn phí.
  • StarOffice "đầy đủ" hơn (kèm theo một số font chữ, có bộ kiểm tra chính tả khác (có thể tốt hơn) cho tiếng Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, Bộ từ điển đồng nghĩa cho các ngôn ngữ đó cũng chỉ có trong StarOffice, cơ sở dữ liệu Adabas D một số biểu mẫu, ảnh mẫu và một số bộ lọc, chuyển đổi định dạnh. Kiểm tra chính tả OpenOffice.org có những chức năng tương tự, nhưng kiểm tra đồng nghĩa chỉ mới có cho tiếng Anh.
  • Sun cung cấp hỗ trợ khách hàng cho StarOffice (đây có thể là điều đáng quan tâm đối với một số công ty). Với OpenOffice.org, người sử dụng sẽ phải tự trông cậy sự giúp đỡ từ những người sử dụng khác (thông qua các diễn đàn).
  • Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cho phiên bản tiếng Việt của StarOffice. OpenOffice.org có phiên bản cho nhiều ngôn ngữ khác nhau, tương tự phần kiểm tra chính tả cũng có cho một số ngôn ngữ.


 

 

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.