Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Cách di chuyển trong trang chính thức bằng tiếng Việt

Chúng tôi cố gắng thực hiện trang này dễ dàng và thích hợp để bạn tiện việc tham khảo.

Tất cả các liên kết của Dự án Việt hoá OpenOffice.org được dịch để thân thiện với người dùng tiếng Việt. Chỉ cần nhấn chuột vào những chữ gây ra con trỏ chuột trở thành hình tay để có được những trang chỉ dẫn chi tiết và như thế bạn có thể đi đến thẳng những trang mà bạn cần tham khảo.

Bên trái của màn ảnh, dưới Công cụ dự án sẽ đưa bạn đến những trung tâm dữ liệu khác của Dự án Việt hoá OpenOffice.org. Chúng tôi xin được giới thiệu ở đây :

  • Trang chủ : trở về trang chính Trung Tâm tiếng Việt....
  • Thành viên : bạn hãy ghi danh ở đây và trở thành thành viên của chương trình Dự án Việt hoá OpenOffice.org.
  • Thống kê dịch : trạng thái hiện thời của các bản dịch OpenOffice.org
  • Tin tức : đăng tải những tin tức quan trọng về cộng đồng thế giới của OpenOffice.org
  • Hộp thư chung : tổng kết lại tất cả các nhóm đối thoại liên quan đến đề án của chúng ta.
  • Tài liệu và Tập tin : các tài liệu hướng dẫn và tập tin bổ sung khác bằng tiếng Việt để giúp bạn sử dụng OpenOffice.org
  • Điều khiển mã nguồn (CVS) : cho những bạn tò mò, kiến trúc của trang Trung Tâm tiếng Việt
  • Bộ theo dõi vấn đề : liệt kê lại ở đây tất cả những "bugs" và những khó khăn của đề án Vi.OpenOffice.org (ở đây không liệt kê những "bugs" của phần mềm ứng dụng văn phòng)
  • Vấn đề của tôi : những lỗi mà bạn đã thông báo

Với mệnh lệnh Tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm với danh từ chính ở trang tiếng Việt hoặc ở hết các trang khác.

Ở phía trên của màn ảnh, với các mệnh lệnh, bạn có thể nối đến các trang tiếng Anh. Xin đừng ngần ngại vào viếng các trang này nếu bạn muốn tìm hiểu về những đề án đang có, hoặc đăng ký tham gia vào một đề án đặc biệt nào đó. Xin chú ý là ở trong phần này, tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Nếu bạn có tin tức hoặc những đóng góp ý kiến xây dựng cho trang này, xin bạn hãy sử dụng (lien dynamique) này.

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.