Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13


Kiểm tra chính tả

Hiện thời nhóm Việt hoá OpenOffice.org làm việc để hợp nhất từ điển chính tả tiếng Việt.

Trong khi đợi, người dùng vẫn còn có thể thêm từ điển tiếng Việt vào chương trình.

 1. Tải xuống bản xây dựng mới nhất cho nền tảng của bạn.
 2. Mở mục trình đơn Công cụ > Ngôn ngữ > Từ điển bổ sung trực tuyến.
 3. Trình đơn Công cụ
 4. Chương trình mở trong trình duyệt Web trang chủ của dự án Phần mở rộng (Extensions).
 5. Trang chủ Extensions
 6. Gõ từ "Vietnamese" vào trường tìm kiếm bên trái.
 7. Trường tìm kiếm
 8. Nhấn vào Vietnamese SpellChecker.
 9. Kết quả tìm kiếm
 10. Nhấn vào nút "Get it!" màu lục.
 11. Nút tải xuống
 12. Từ điển (có đuôi ".oxt") sẽ tải về máy tính của bạn.
 13. Cửa sổ Tải về
 14. Mở mục trình đơn Công cụ > Bộ Quản lý Phần mở rộng.
 15. Trình đơn Công cụ
 16. Ghi chú rằng hộp thoại này cũng hiển thị một liên kết Lấy thêm phần mở rộng ở đây mà cũng mở trang Web Extensions để cho phép người dùng tải xuống tập tin ".oxt" bổ sung.
 17. Liên kết để lấy thêm phần mở rộng
 18. Nhấn vào nút Thêm.
 19. Nút Thêm
 20. Chương trình mở một hộp thoại chọn tập tin: chọn tập tin ".oxt" vừa mới tải xuống Internet (tập tin kiểu này có một biểu tượng hình ghép).
 21. Hộp thoại Chọn tập tin
 22. Chương trình hỏi nếu bạn muốn cài đặt tập tin này cho mọi người dùng máy tính đó, hoặc chỉ cho bạn. Hãy bấm nút thích hợp với trường hợp riêng của bạn.
 23. Cảnh báo về quyền truy cập
 24. Chương trình hiển thị hộp thoại giấy phép. Từ điển này được phát hành dưới Giấy Phép Công Cộng GNU phiên bản 3: nó cho người dùng có mọi quyền sử dụng, sao chép và phát hành lại. Cuộn xuống qua toàn bộ giấy phép, sau đó đồng ý với hoặc chấp nhận các điều kiện cấp phép.
 25. Hộp thoại Giấy Phép
 26. Chương trình hiển thị một hộp thoại liệt kê các tập tin Phần mở rộng đang cài đặt. Bạn cũng có thể tắt hoặc gỡ bỏ phần mở rộng trong hộp thoại này, hoăc cập nhật phần mở rộng đã có.
 27. Phần mở rộng mới
 28. Đóng hộp thoại.
 29. Sau khi làm những bước trên, bạn nên có khả năng kiểm tra các tùy chọn kiểm tra chính tả dưới Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Đồ giúp viết.
 30. Tùy chọn Đồ giúp viết
 31. Nếu bạn đã chọn tiếng Việt dưới mục Ngôn ngữ, từ điển tiếng Việt nên được tự động lựa chọn.
 32. Tùy chọn Ngôn ngữ
 33. Chọn từ điển Hunspell và bấm nút Sửa. Kiểm tra xem hộp thoại này bật từ điển Hunspell và Tiếng Việt.
 34. Tùy chọn Sửa từ điển
 35. Nếu từ điển vẫn còn không xuất hiện, hỏi câu trong hộp thư chung "users" hay "l10n".
 36. Hiệu lực những tùy chọn kiểm tra chính tả thích hợp với trường hợp của bạn.
 37. Tùy chọn Chính tả
 38. Bắt đầu gõ vào một tài liệu : nếu bạn đã hiệu lực tùy chọn « Kiểm tra Chính tả trong khi gõ »,
  Biểu tượng chính tả
  chương trình OpenOffice.org sẽ vẽ một gạch dưới uốn lượn màu đỏ khi bạn gõ sai.
 39. Lỗi chính tả
 40. Nhấn-phải vào từ gõ sai để thấy những từ được góp ý.
 41. Chọn từ đúng
 42. Nếu bạn không hiệu lực tùy chọn đó, bạn cũng có thể chọn lệnh trình đơn Công cụ > Kiểm tra Chính tả (hoặc nhấn vào biểu tượng dấu kiềm màu xanh với ba chữ ABC, bên trên khung gõ vào tài liệu).

Vậy bạn có một chức năng kiểm tra chính tả bằng tiếng Việt ! Nhóm này cứ làm việc để cải tiến các công cụ giúp viết: mời bạn góp ý vào thông báo lỗi (xem liên kết Hộp thư chungBộ theo dõi vấn đề trong khung lề bên trái.

Dự án phát triển từ điển chính tả Hunspell tiếng Việt nhờ sự đóng góp của Ivan Garcia. Dự án con cải tiến chức năng kiểm tra chính tả bằng tiếng Việt dựa vào sự cố gắng phát triển của Nguyễn Thái Ngọc Duy.

Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng khi làm việc với OpenOffice.org tiếng Việt. :) 

 

 

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.