Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Trang tải xuống bộ phần mềm OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt

OpenOffice. phiên bản tiếng Việt

Các phiên bản cũ hơn đôi khi vẫn còn được lưu tại các trạm ảnh như FPT, Virror. Chúng tôi không đảm bảo về nội dung những gì bạn tải được từ các trạm ảnh trên.

Để thông báo liên kết bị ngắt, gửi thư cho hộp thư chung l10n hay users (nhấn vào liên kết Hộp thư chung bên phải).

Để thông báo lỗi, xem trang về bộ theo dõi vấn đề. Bạn cũng có thể sử dụng cơ chế đó để yêu cầu tính năng mới.

Để hỏi và nhận được sự giúp đỡ về quá trình sử dụng, bản xây dựng hoặc bản dịch, xem trang về các hộp thư chung. Các thành viên sẽ giúp đỡ bạn.

Để có phiên bản tiếng Anh và mã nguồn, bạn cũng có thể tải xuống từ trang mạng chính thức của dự án OpenOffice.org.

Chú ý: các tập tin để bắt lỗi chính tả có thể được tải xuống một cách tách biệt.

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Duyệt qua
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Giấy phép
Tải vềTải xuống
Dự án
Phát triển
Bắt lỗi chính tả
Hỏi ĐápHỏi Đáp
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệuTài liệu
Wiki
Từ điển
Tìm từ cấu tạo
Tham gia
Đóng gópĐóng góp
Thông báo lỗiThông báo lỗi
Liên hệ
Liên hệHộp thư chung
Địa chỉ
Lặt vặt
Công trạng
Hợp pháp

Valid XHTML 1.0 Transitional

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.