Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15


Thông báo lỗi

Ngay cả những người sử dụng bình thường - không phải là lập trình viên cũng có thể cải tiến bộ phần mềm OpenOffice.org, ví dụ bằng cách thông báo lỗi hoặc góp ý cho những nhà phát triển. Phần lớn những thông báo này sẽ có ích rất nhiều và quả thực có rất nhiều lỗi và cải tiến đã được giải quyết bằng con đường này.

Ngôn ngữ được sử dụng trong hệ thống ghi nhận lỗi Issuezilla,"bug tracking" của OpenOffice.org là tiếng Anh, do đó bạn cần phải có một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ này. Tuy vậy cũng vẫn phải lưu ý một số vấn đề ở đây.

Từ tiếng Anh "issue" ở đây có nghĩa như là "vấn đề". Khi bạn gặp vấn đề trong lúc sử dụng OpenOffice.org, và bạn có nghi ngờ rằng đó là lỗi hoặc những điểm chưa hoàn thiện của chương trình thì bạn có thể gửi thông báo lỗi ("commit an issue").

Trước khi có thể làm được điều đó, bạn cần phải đăng ký là thành viên của dự án OpenOffice.org. Việc đăng ký không đòi hỏi gì nhiều hơn là địa chỉ thư tín của bạn ở trong dự án, nhằm thông báo cho bạn biết mỗi khi có thay đổi đối với vấn đề của bạn (như đã giải quyết chẳng hạn, hy vọng là thế!). Sau đó bạn cần đăng nhập. Lưu ý bạn phải đặt chế độ nhận cookies trong trình duyệt Web của bạn.

Tuy nhiên, cũng có thể là vấn đề của bạn đã được thành viên khác thông báo rồi. Vì thế tốt nhất là nên bắt đầu từ searchpage của Issuezilla. Việc này tưởng như phức tạp, nhưng thông thường bạn chỉ cần điền thông tin ở một số trường. Thường thì chúng ta có thể chọn "STATUS" (nhấn vào "UNCONFIRMED", sau đó, với phím Shift được giữ, nhấn vào "CLOSED". Bằng cách như vậy, chúng ta có thể tìm tất cả các vấn đề đã được giải quyết trong phiên bản chưa được phát hành. Sau đó, bạn có thể điền trong "Summary" hoặc "A description entry" một vài từ khoá (tiếng Anh) mà bạn nghĩ có thể xuất hiện trong mô tả của vấn đề. Nhấn vào nút "submit" để xem kết quả. Nếu trong danh mục kết quả không có lỗi nào tương ứng với vấn đề của bạn, bạn có thể tới mục "Vấn đề (Issue) mới".

Sau đó hãy chỉ ra thành phần của OpenOffice.org mà bạn nghĩ rằng có vấn đề. Nếu bạn không chắc chắn, không sao, bạn hãy chọn một mục gần giống nhất.

Và bây giờ bạn có thể nhập vấn đề (issue) của bạn. Hãy cố gắng đưa càng nhiều thông tin càng tốt, Nhưng mô tả chi tiết sẽ giúp ích rất nhiều cho những nhà phát triển: Các bước dẫn đến xuất hiện lỗi, thao tác nào có thể chỉ ra lỗi, vv... Xin hãy đọc thêm Hướng dẫn viết báo cáo lỗi (Issue) trước khi thông báo lỗi! Ở đó có những giải thích chi tiết về ý nghĩa của các trường cần phải điền ở trong trang đó

Cuối cùng bạn nên lưu ý. Nếu bạn sử dụng phiên bản tiếng Việt OpenOffice, có thể sẽ khó khăn hơn khi mô tả lỗi trong tiếng Anh, bởi vì giao diện bản Việt hoá sẽ khác với giao diện ở Menu, hộp thoại so với bản tiếng Anh. Bạn cũng có thể nên xem Danh mục thuật ngữ của OpenOffice.org dưới dạng bảng (sdc) (xem thêm ở đây). Bạn có thể nạp danh mục thuật ngữ trong bảng tính (spreadsheet) của OpenOffice.org để tìm thuật ngữ tương ứng bằng tiếng Anh. 

 

  <
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.