Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Zašto

Gde

Još razloga

Office 2003 - kraj životnog veka proizvoda

Krajnji rok: april 2014.

Microsoft je najavio da 8. aprila 2014. završava podršku za Office 2003 i Windows XP. Šta to znači? Kako su oni objasnili, „Posle 8. aprila 2014, neće biti novih bezbednosnih ispravki, nebezbednosnih hitnih ispravki, besplatnih ili plaćenih opcija asistirane podrške ili on-lajn ažuriranja tehničkih sadržaja.“ Ovo, prema Microsoft-u, izlaže korisnike Office 2003 većim „bezbednosnim rizicima i rizicima usaglašenosti sa licencom“.

Istraživanje alternativa

Neke kompanije i korisnici će ispisati Microsoft-u veliki ček i nadograditi se na novu verziju Windows-a i novu verziju Office-a. Ali druge kompanije će videti ovo kao priliku da istraže alternative, uključujući proizvode otvorenog koda poput Apache OpenOffice-a, vodećeg besplatnog kancelarijskog paketa. Nije suviše rano da počnete planiranje za prelazak sa Microsoft Office 2003 i Windows XP. Mnoge kompanije su već počele.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.