Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Zašto

Gde

Još razloga

Zašto OpenOffice.org: besplatan/program otvorenog koda

Zašto OpenOffice.org: besplatan/program otvorenog koda

Zagovornici besplatnog / programa otvorenog koda (Free/Open-Source Software - F/OSS) okreću se Apache OpenOffice-u i kao krajnji korisnici i kao saradnici. Sa svojim fleksibilnim procesorom za obradu teksta, moćnom proračunskom tabelom, dinamičnom grafikom, pristupom bazi podataka i drugim funkcijama, OpenOffice je kancelarijski paket izbora miliona korisnika.

OpenOffice je objavljen pod OSI odobrenim uslovima Apache licence, sa više od 750 saradnika i međunarodnom zajednicom koja se približava brojki od 400.000 pojedinaca.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.