null

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Objavljen: Apache OpenOffice 4.1.13

Zašto

Gde

Još razloga

Troškovi primene i Apache licenca

Troškovi primene softverske licence

Poslovni softverski savez (Business Software Alliance - BSA), dobrovoljno poslovno udruženje koji nadgleda softversku industriju, nudi novčane nagrade nezadovoljnim radnicima koji diskretno prijave svoje poslodavce (ili bivše poslodavce) za softversku pirateriju.

Oni nazivaju ovu kampanju: “Ocinkaj svog šefa!” Nagrade mogu da se kreću do jednog miliona dolara.

Kao što već verovatno znate, vi ne posedujete kupljene računarske aplikacije na isti način kao što posedujete stolicu ili sto. Umesto toga, imate od izdavača licencu za softver, i ta licenca vam daje dozvolu za korišćenje softvera, ali samo pod uslovima određenim licencom. Ovi uslovi obično govore na koliko računara možete instalirati taj program, ili koliko korisnika može pristupiti tom softveru. Uslovi mogu čak uključiti odrednice koje omogućavaju proizvođaču da promeni način na koji možete koristiti kupljenu programsku aplikaciju.

Da bi se izbegli troškovi i kazne BSA kontrole, organizacije sve više u svoje poslovanje uvode postupke upravljanja softverskom imovinom (Softver Asset Management – SAM ) da bi obezbedili komercijalno korišćenje softvera u skladu sa važećim licencama. Ovi postupci obično uključuju odgovarajuće obrazovanje zaposlenih uz dodatnu kupovinu programskih paketa za praćenje licenci i korišćenje softvera u okviru organizacija.

Troškovi u kombinaciji ovih SAM postupaka spadaju u “troškovi primene” korišćenja komercijalnog softvera. To je trošak koji vašu organizaciju ne čini produktivnijom, ne koristi vašim korisnicima i partnerima, i ništa ne doprinosi krajnjem rezultatu - taj trošak vezan je isključivo za smanjenje vašeg pravno-poslovnog rizika. Uz samu licencu, održavanje i troškove obučavanja, to je jedan od dodatnih troškova korišćenja komercijalnih programskih paketa.

Troškovi primene otvorenog koda

Za razliku od softvera sa komercijalnim licencama, softver otvorenog koda ima licence koje izričito dozvoljavaju besplatnu distribuciju i korišćenje. To smanjuje troškove primene za mnoge organizacije, jer praćenje upotrebe aplikacije nije potrebno.

Međutim, organizacije koje koriste softver sa otvorenim kodom, a takođe razvijaju i distribuiraju sopstveni softver, mogu da se nađu u nevolji zbog prenosne prirode nekih licenci otvorenog koda (koje se zbirno zovu “kopileft” (copyleft) dozvole. “Copyleft, copy-left” je engleska igra reči koja implicira suprotno značenje od pojma “copyright, copy-right” -prim. prev.). Ako jedan od vaših zaposlenih ili spoljnih saradnika nehotice ili namerno umetne i najmanji deo kopileft koda u komercijalni proizvod, onda može biti zahtevano po toj licenci da izvorni kod celog vašeg proizvoda bude slobodno dostupan javnosti.

Ovo nije samo teorijski problem. Kao što BSA štiti interese svojih poslovnih članova, isto tako agresivno Pravni centar slobodnog softvera (Software Freedom Law Center – SFLC ) štiti GPL licencu ([za primer pogledajte tužbe visokog profila protiv velikih korporacija] 2). Fondacija za besplatni softver (The Free Software Foundation - FSF), u biltenu od novembra 2012, piše o njihovom proširenju “primene važeće licence”.

Dakle, troškovi primene “kopileft” dozvola mogu biti čak i veći od upotrebe komercijalnog softvera, jer organizacija rizikuje da bude primorana da izvorni kod sopstvenog proizvoda bude javan i dostupan za korišćenje svima, i to besplatno. Da bi ublažili ovaj rizik neophodno je bolje obrazovanje zaposlenih, više ciklusa radnih odobrenja, jače unutrašnje kontrole i više opreza. To je povećani trošak primene kada se “kopileft” softver primeni u organizaciji. To nije nužno loša stvar. To je samo stvarnost korišćenja softvera otvorenog koda pod ovim licencama, i mora se uzeti u obzir kao još jedan u velikom nizu poslovnih troškova.

Prednost Apache-a

Međutim, nisu sve licence otvorenog koda “kopileft” licence. Nemaju sve taj prenosni (“zarazni”) kvalitet koji radikalno povećava rizik za organizaciju. Podgrupa licenci otvorenog koda, obično nazvanim “dopuštajuće” licence (permissive licenses), mnogo su više prijateljski nastrojene za poslovnu primenu. Ove licence uključuju MIT i BSD licence, kao i Apache Software License 2.0 koju koristimo za Apache OpenOffice.

Kao i druge licence otvorenog koda, Apache licenca izričito dozvoljava da kopirate i širite dalje odgovarajući proizvod, bez bilo kakve naknade za licencu ili naplate honorara. Ali, samim tim što je dopuštajuća licenca, takođe vam omogućava da pripremite i distribuirate, izvedene softverske radove bez potrebe da sopstveni izvorni kod učinite javnim. Dakle, BSA i SFLC/FSF rizici su eliminisani, a troškovi poslovanja kod primene licence su značajno smanjeni.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.