Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Zašto

Gde

Još razloga

Zašto Apache OpenOffice: besplatan softver

Zašto Apache OpenOffice: besplatan softver

Apache OpenOffice je besplatan softver. To znači da ste slobodni da ga preuzmete, da ga besplatno instalirate na onoliko računara koliko želite, slobodni da prosledite kopije ka onoliko ljudi koliko želite. Možete koristiti OpenOffice u bilo koje svrhe, bez ograničenja: u privatne, obrazovne, u javnoj upravi, u komercijalne... Besplatan, zaista besplatan.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.