Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Zašto

Gde

Još razloga

Zašto Apache OpenOffice: javna uprava

Zašto Apache OpenOffice: javna uprava

Javna administracija i ljudi koji rade na svim nivoima vlasti (lokalnim / federalnim / regionalnim / nacionalnim itd.) uvideli su da je Apache OpenOffice njihovo idealno softversko rešenje. Kombinacija fleksibilnog procesora za obradu teksta, moćne proračunske tabele, dinamične grafike, pristupa bazi podataka i drugih funkcija, zadovoljava sve svakodnevne potrebe tipično uposlenog kancelarijskog radnika.

Već dostupan u širokom spektru jezika, OpenOffice se može slobodno prevesti od strane lokalnih timova.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.