Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Zašto

Gde

Još razloga

Zašto Apache OpenOffice: obrazovanje

Zašto Apache OpenOffice: obrazovanje

Školske ustanove na svim nivoima (osnovno, srednje, više, univerzitet...) smatraju da Apach OpenOffice zadovoljava potrebe nastavnika i studenata. Fleksibilan tekstualni procesor, moćna proračunska tabela, dinamična grafika, pristup bazi podataka i druge funkcije, ispunjavaju sve uslove za jedan kancelarijski paket.

Sa licencom otvorenog koda OpenOffice se može slobodno koristiti i distribuirati bez brige oko licence.

Apache OpenOffice predstavlja idealnu nastavnu platformu za sticanje osnovnih veština za rad na računaru, bez vezivanja studenata za komercijalne proizvode. Besplatna softverska licenca znači da studentima mogu biti date kopije programa za korišćenje kod kuće - savršeno legalno - korisna "dodata vrednost". Za IT studente, OpenOffice-ova softverska komponenta je takođe idealna platforma za razvoj IT veština i razumevanje stvarnog softverskog inženjerstva.

Takođe, Apache OpenOffice je idealna platforma za kreiranje nastavnih materijala i upravljanje administrativnim poslovima. Na primer, tekstualni procesor Pisac (Writer) je lak za korišćenje za jednostavne beleške, ali i dovoljno snažan da se izbori sa složenim disertacijama. Za IT namenu, licenca programa otvorenog koda označava kraj brigama u vezi primene licenci i opasnosti od kontrola. OpenOffice se razvija, prevodi, i podržava od strane međunarodne zajednice povezane internetom, otvarajući uzbudljive mogućnosti za školske projekte.

Apache OpenOffice je vodeća međunarodna snaga, pokret za digitalnu inkluziju - izradu programa najvišeg kvaliteta dostupan za sve, bez obzira na prihode. OpenOffice je dostupan u širokom spektru jezika, i mi aktivno podstičemo lokalne timove da naprave verzije za lokalne jezike. Razvijamo program na procesu otvorenog koda - računarski ekvivalent recenziranim izdanjima - kreirajući softver najvišeg kvaliteta.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.