Jazyk

Slobodný a otvorený kancelársky balík
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
OpenOffice.org SK (2.x a 3.x) - FAQ
OpenOffice.org SK (2.x a 3.x) - FAQ

Tento dokument obsahuje niekoľko často kladených (alebo očakavaných) otázok ohľadom openoffice.org 2.x a 3.x
Množstvo návodov a odpovedí k OpenOffice.org môžte nájsť na českých stránkach OpenOffice.cz, kde je k dispozícii aj diskusné fórum. Podrobné návody nájdete aj na stránke 602office.cz. Starší ale stále užitočný manuál pre prácu s textami v OpenOffice.org 1.x nájdete na root.cz. Otázky a odpovede pre staršie verzie OpenOffice.org (1.x) sú k dispozícii tu.

Otázky môžete posielať aj do slovenského mailing listu pre používateľov na adresu users@sk.openoffice.org.Inštalácie:
1. Pre aké operačné systémy je OOo určený?
2. Na čo si treba dať pri inštalácii pozor?
3. Aký je správny postup inštalácie v linuxe?
4. Chýbajú mi slovníky / slovník
5. Kam nakopírovať súbor pre automatické opravy?
6. Ako vypnúť registráciu / sprievodcu prvým spustením?
7. Na ploche sa mi objavil nový priečinok OpenOffice.org... Môžem ho zmazať?
8. Balík neobsahuje e-mailový program. Aký mám použiť?

Používanie:
1. Potreboval by som urobiť číslovanie (osnovu), ktorá by vyzerala asi takto: A. Nadpis1, A.1. Nadpis2, A.1.1. Nadpis3
2. Ako nastaviť číslovanie strán
3. Prvú stranu chcem bez hlavičky a päty, na ďalších chcem hlavičku a pätu
4. Existuje “Sledovanie zmien" ?
5. Ako zistiť presnú verziu OpenOffice.org?
6. Slovenský slovník?
7. Program nechce v texte robiť kontrolu pravopisu
8. Nejdú správne pismená ako č,ď,ť atd..
9. XLS súbor, ktorý sa nedá otvoriť v Calc-u OOo 2.0 ale v OOo 1.1 áno
10. Ako vložím do textu nezalomiteľnú medzeru napríklad za predložky?
11. Ako nastaviť riadkovanie?
12. Ako vypnúť/zmeniť automatické odsadenie, automatické odrážky, automatické číslovanie?
13. Ako vypnúť automatické opravy, napr. zmenu malého písmena na veľké?
14. Ako zmením predvolený formát (ODS, ODT, ODP) pre ukladanie dokumentov?
15. Ako vypnem varovanie o probléme pri ukladaní dokumentov do iného ako predvoleného formátu?
16. Každých pár minút program OpenOffice.org "primrzne". Čo s tým?
16. Automatické ukladanie rozpísaného dokumentu / automatická obnova po havárii počítača.
17. V dokumente sa mi objavili šedé pásiky medzi slovami. Čo s tým?
18. Ako vypnem zobrazovanie orámovania strany/okrajov strany?
19. Ako zmením formát strany (A4), orientáciu strany (na výšku/na šírku)?
20. Ako môžem vytlačiť na jednu stranu tabuľku presahujúcu rozmery strany?
21. Ako vyfiltrujem z tabuľky prázdne/neprázdne riadky?
22. Ako z tabuľky vyfiltrovať riadky bez duplicít?
23. Ako uložiť postupnosť krokov a spúšťať ich jedným kliknutím?
24. Aké sú rozdiely medzi Excelom a Calcom?
25. Ako vypnem zobrazovanie tabuľkovej mriežky (okrajov tabuľky)?
26. Aký je rozdiel v základných vzorcoch Calcu a Excelu?
27. Ako zmeniť ikonky programu (na tlačítkach), veľkosť a typ písma v menu?
28. Ako nastaviť euro ako predvolenú menu v OpenOffice.org?

Prípony - formáty:
1. Je možné otvoriť formáty z balíku Microsoft Office ako doc, docx a iné?
2. Ako otvoriť dokumenty (ODT, ODS, ODP..) vytvorené v OpenOffice.org v iných programoch?
3. Môžem v OpenOffice.org ukladať dokumenty XLS, DOC, ODF chránené heslom?
4. Dokáže OpenOffice.org otvárať dokumenty DOC, XLS chránené heslom?
Inštalácie:


1. Pre aké operačné systémy je OOo určený?
Momentálne sú oficiálne podporované operačné systémy: Windows, Linux, Mac Os X a Solaris.
OpenOffice.org je však dostupný aj pre FreeBSD (BSD). Staršie verzie sú dostupné pre OS/2 a IRIS. Ďalšie informácie o portoch OpenOffice.org.
Prečítajte si minimálne systémové nároky.


2. Na čo si treba dať pri inštalácii pozor?
- Pri inštalácii OpenOffice.org 3.x vám program ponúkne možnosť zmazať alebo zachovať inštaláciu OpenOffice.org 2.x. Verzia 2.x a 3.x dokážu fungovať naraz popri sebe, takže zmazať predchádzajúce verzie nie je potrebné.
- OpenOffice.org 3.x pri inštalácii automaticky ponúka možnosť preniesť nastavenia programu a doplnkov z OpenOffice.org 2.x. Ak nastavenia do novej verzie preniesť nechcete, musíte v sprievodcovi inštaláciou zrušiť "zakliknutie".
- OpenOffice.org vo verziách 2.x v MS Windows štandardne ponúka inštaláciu do priečinka označeného hlavným číslom verzie (napríklad "Program Files/OpenOffice.org 2.1", "OpenOffice.org 2.4", ...). Ak ste do inštalačného priečinka OpenOffice.org 2.x ručne nakopírovali nejaké slovníky, šablóny a pod., po inštalácii novej verzie do priečinka s odlišným názvom bude nutné slovníky nakopírovať znova.
- Pred inštaláciou OpenOffice.org 2.x musíte odstrániť OpenOffice.org 1.x.x


3. Aký je správny postup inštalácie v Linuxe?
Najrozumnejší spôsob inštalácie je cez správcu programov v Linuxe. Cez neho môžte stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu OpenOffice.org dostupnú pre váš Linux. Ak nie je najnovšia verzia k dispozícii, je dobré počkať na jej sprístupnenie, alebo na vydanie novej verzie vašej Linux distribúcie.
Ak vaša verzia distribúcie Linuxu neponúka najnovší OpenOffice.org a nutne ho čo najskôr potrebujete, stiahnite si inštalačný súbor. Správny postup inštalácie potom je:
Ubuntu - deb
1. rozbaľte archív OOo_***_LinuxIntel_install_**_deb.tar.gz
2. zmeňte aktuálny adresár na DEBS v rozbalenom archíve
3. spustite príkaz: sudo dpkg -i *.deb
Program sa nainštaluje do /opt/openoffice.org3/
4. v adresári desktop-integration znova spustite sudo dpkg -i *.deb

rpm
1. rozbaliť archív
2. pre Fedoru je potrebné prekopírovať súbor openoffice.org-redhat-......rpm z adresára desktop-integration do adresára RPMS
3. ako root v adresári RPMS spustiť rpm -i *.rpm Hotovo...Samozrejme môžete spustit aj iného sprácu balíčkov ako rpm.


4. Chýbajú mi slovníky / slovník
(kontrola pravopisu, synonymá, delenie slov)

V OpenOffice.org vo verzii 3.x :

V 3. verzii OpenOffice.org sú slovenské a anglické slovníky (kontrola pravopisu, synonymá) súčasťou slovenského inštalačného programu. Ak však použijete inštalačné súbory iného jazyku (alebo k nim len doinštalujete slovenský preklad programu), slovenské slovníky si musíte doinštalovať sami.
Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si priebežne dopĺňané slovenské slovníky.
Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si slovníky iných jazykov. Pokiaľ budete mať nainštalované viaceré slovníky pre jeden jazyk, pri kontrole pravopisu sa budú považovať za správne slová, ktoré nájde v jednom z nich. To znamená, že v prípade konfliktu v obsahu viacerých slovníkov (napríklad starej a novej verzie toho istého slovníka) môže byť použitý starý slovník namiesto nového. Preto je optimálne nepoužívať súčasne rovnaký slovník v rôznych verziách a starší radšej odinštalovať. Podrobné informácie o inštalácii slovníkov nájdete v článku na 602office.cz
Nainštalované slovníky môžte skontrolovať a odinštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení.

V OpenOffice.org vo verzii 2.x :

Vo verziách 2.x sú v inštalácii zahrnuté viaceré slovníky pre rôzne jazyky. Ak si chcete doplniť ďalšie jazyky alebo nahradiť staré slovníky novšími, postupujte nasledovne:
Inštalácia si vyžaduje prístupové práva zápisu do adresáru: "/share/dict/ooo" a súboru "/share/dict/ooo/dictionary.lst", kde OOo je adresár s inštaláciou OpenOffice.org.

1. možnosť: cez menu Súbor -> Sprievodcovia -> Inštalovať nové slovníky
V starších verziách ešte slovenčinu zakliknúť cez menu Možnosti -> Nastavenie jazyka -> Pomôcky pre písanie -> Upraviť . Podrobnejší návod je k dispozícii na stránke openoffice.cz.

2. možnosť: stiahnite si stále aktualizované jednotlivé slovníky z: http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk
a slovník pre delenie slov z: ftp.services.openoffice.org
Rozbalte obsah súborov do adresára OOo/share/dict/ooo, kde "OOo" je adresár inštalácie OpenOffice.org. (Skontrolujte, či ste súbory sk_SK.dic, sk_SK.aff, th_sk_SK_new.dat skutočne rozbalili priamo do uvedeného adresára a nie iba do nového podadresára - napríklad s názvom "sk-SK", "hunspell.." alebo "OOo-Thesaurus".)
V tom istom adresári nájdite súbor dictionary.lst, ktorý otvorte pre editáciu a dopíšte do neho nasledujúce tri riadky
HYPH sk SK hyph_sk_SK
DICT sk SK sk_SK
THES sk SK th_sk_SK_new
súbor uložte a je to hotové (nezabudnite na reštart OOo)


Obvyklý adresár inštalácie OpenOffice.org 2.x
Windows: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.x\
Linux: /usr/lib/openoffice/5. Kam nakopírovať súbor pre automatické opravy?

Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org 2.x a 3.0 zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - čiže výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. (Mali by byť zahrnuté až v ďalších verziách.) Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si priebežne aktualizované automatické opravy (súbor acor_sk-SK.dat).

Upozornenie: ak ste si niekedy upravovali alebo dopĺňali automatické opravy, nižšie uvedeným postupom si ich zmažete. Odporúčame preto váš pôvodný súbor premenovať alebo zozálohovať - skopírovať do iného priečinka pre ďalšie použitie.

Súbor acor_sk-SK.dat je po stiahnutí potrebné nakopírovať do priečinka pre Automatické opravy:

1. V prípade, že OpenOffice.org už nejakú dobu používate a preto mohlo prísť k úprave súboru automatických opráv treba súbor nakopírovať do užívateľského priečinka
Umiestnenie tohto priečinku môžte zistiť v menu cez Nástroje -> Voľby -> OpenOffice.org -> Cesty -> Automatické opravy.

Linux:
/home/meno_uzivatela/.openoffice.org/3/user/autocorr/
/home/meno_uzivatela/.openoffice.org2/user/autocorr/
Windows XP EN alebo SK:
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org\3\user\autocorr\
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org2\user\autocorr\
Windows XP CZ:
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org\3\user\autocorr\
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org2\user\autocorr\
Windows Vista
C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\autocorr\
C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org2\user\autocorr\

2. V prípade, že robíte novú inštaláciu
a potrebujete súbor automatických opráv nakopírovať pre všetkých užívateľov na počítači, je najlepšie riešenie nakopírovať súbor priamo do inštalačného priečinka, odkiaľ je používaný všetkými užívateľmi. (Pri prvej úprave automatických opráv sa však súbor skopíruje do vyššie uvedeného užívateľského priečinka, kde sa už ukladajú všetky úpravy. V takom prípade sa u užívateľa prejaví jedine nahradenie súboru v tomto užívateľskom priečinku.)

OpenOffice.org 3.0:
Windows: C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\share\autocorr\
Linux (jedna z možností): /opt/openoffice.org/basis3.0/share/autocorr/

OpenOffice.org 2.x:
Windows: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.x\share\autocorr
Linux (obvykle): /usr/lib/openoffice/share/autocorr/6. Ako vypnúť registráciu / sprievodcu prvým spustením?

Tento postup vám umožní zabrániť, aby sa každému užívateľovi pri prvom spustení OpenOffice.org spustil sprievodca prvým spustením a výzva na registráciu. Ak používate odrodu Go-OO, tento návod nepotrebujete, pretože v tejto verzii je štandardne sprievodca vypnutý. Postup je vhodné použiť napríklad pri hromadnej inštalácii OpenOffice.org na viacero počítačov, kde by výzva na registráciu užívateľov zbytočne plietla.

1. Inštalácia oficiálneho "pluginu" ktorý registráciu zruší:
- stiahnite si plugin - DisableFirstStartWzd.oxt
- spustite príkaz : unopkg add --share [cesta_k_rozšíreniu]\DisableFirstStartWzd.oxt Program "unopkg" nájdete v priečinku OOo/program/, kde OOo je priečinok, kde je nainštalovaný OpenOffice.org
Uvedený príkaz nainštaluje rozšírenie do OpenOffice.org na počítači.
Upozornenie pre užívateľov MS Windows: Sprievodca prvým spustením vytvára vo Windows odkaz na OpenOffice.org do priečinka "Po spustení", čo umožňuje rýchlejšiu prácu s programom. Ak uvedeným postupom vypnete sprievodcu, odporúčame ručne nastaviť automatické spúštanie nastavením odkazu na "OOo/program/quickstart.exe". Oficiálny návod na zrušenie registrácie na stránkach openoffice.org

2. Neštandardným, ale funkčným riešením je spúšťanie jednotlivých aplikácií s parametrom "-nofirststartwizard"
čiže napríklad :
"C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\swriter.exe" -nofirststartwizard

3. Skopírovanie užívateľského profilu
Preklikanie sprievodcom prvého spustenia vytvorí v užívateľskom priečinku súbory, ktoré následne môžte nakopírovať ďalším užívateľom.
Súbory sa nachádzajú v priečinkoch :
Linux:
/home/meno_uzivatela/.openoffice.org/3/user/
/home/meno_uzivatela/.openoffice.org2/user/
Windows XP EN alebo SK:
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org\3\user\
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org2\user\
Windows XP CZ:
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org\3\user\
C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Data aplikací\OpenOffice.org2\user\
Windows Vista
C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\
C:\Users\meno_uzivatela\AppData\Roaming\OpenOffice.org2\user\7. Na ploche sa mi objavil nový priečinok OpenOffice.org... Môžem ho zmazať?

Áno, tento priečinok môžete po nainštalovaní OpenOffice.org zmazať. Ak si chcete odložiť inštalačný súbor OpenOffice.org, odložte si radšej ten jeden inštalačný súbor, ktorý ste stiahli z internetu. Uvedený priečinok na ploche obsahuje rozbalený inštalačný súbor.
8. Balík neobsahuje e-mailový program. Aký mám použiť?
Závisí to od vašich potrieb. OpenOffice.org však nie je naviazaný na žiadny konkrétny e-mailový program a je ho preto možné flexibilne používať s rôznymi programami.
V Linuxe môžete použiť napríklad e-mailové programy so zabudovaným kalendárom a pracovnými úlohami ako Evolution, Kontact, Thunderbird (s rozšírením "Lightning") ... atď.
Vo Windows môžete taktiež používať Thunderbird (s rozšírením "Lightning"), Evolution pre Windows (zatiaľ je to testovacia verzia vo fáze vývoja), Windows Mail/Outlook Express (nemá kalendár a pracovné úlohy) ... atď.
V každom z bežných operačných systémov môžete používať aj webmail (e-mailový program cez webový prehliadač). Ak chcete vo webmaili využívať funkcie kalendára a úloh, hľadajte webmail, ktorý to umožňuje - kvalitný je napríklad Horde Project.
Ak potrebujete spolupracovať v rámci pracovnej skupiny, zdieľať svoje pracovné kalendáre, kontakty, atď, môžte využívať "groupware" ako napríklad Horde Groupware, eGroupWare, OpenGroupware.org ... atď.
Používanie:


1. Potreboval by som urobiť číslovanie (osnovu), ktorá by vyzerala asi takto:
A. Nadpis1
A.1. Nadpis2
A.1.1. Nadpis3

Otvorte menu: Nástroje - Číslovanie osnovy
Nastavte úroveň 1 - typ číslovania vyberte "A, B, C, ..."
Nastavte úroveň 2 - typ číslovania vyberte "1, 2, 3, ..."
Nastavte úroveň 3 - typ číslovania vyberte "1, 2, 3, ..."
Vzhľad osnovy si môžte počas nastavovania kontrolovať v náhľade číslovania v pravej časti okienka.2. Ako nastaviť číslovanie strán

1. Môžte použiť praktické rozšírenie "Pagination" (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).

2. Môžte využiť štandardné funkcie OpenOffice.org :
Otvorte menu: Vložiť - Hlavička / Päta (Záhlavie / zápätie); Umiestnenie päty si môžete zvoliť ľubovolne.
Vložiť - Pole - Číslo stránky / Počet stránok

3. Ak chcete nastaviť číslovanie strán rímskymi číslicami (alebo písmenami), použite menu: Vložiť / Polia / Iné (CTRL+F2) / záložka Dokument -> Strana -> Čísla stránok -> vyberte Rímske (alebo "písmená") -> OK

4. Ak chcete nastaviť číslovanie strán od vyššieho čísla ako od 1 (napríklad od 2), alebo ak chcete v rôznych častiach dokumentu číslovať strany od iného čísla:
otvorte menu Formát / Odstavec / záložka Tok textu --> Zalomenia - Vložiť - Typ-Strana - Umiestnenie-Pred - So štýlom strany-Východzie - Číslo strany ....
Je treba upozorniť, že zmena číslovania obvykle spôsobí, že sa pred stranu so zmeneným číslovaním vloží "prázdna strana". To sa žiaľ prejaví aj pri tlači a pri vytváraní PDF súborov.

5. Na zmenu číslovania neodporúčame používať funkciu "odchýlka" (Vložiť / Polia / Iné / Strana / Odchýlka...) , pokiaľ takto upravený dokument budete používať v iných kancelárskych balíkoch. Odchýlka sa neprejaví pri otvorení dokumentu v iných programoch!

Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené rozšírenie "Pagination". O špeciálnom číslovaní si môžte prečítať aj v návode od Júliusa Pastierika.3. Prvú stranu chcem bez hlavičky a päty, na ďalších chcem hlavičku a pätu

1. Zobrazte si Štýly a formátovanie cez klávesovú skratku F11
Prekliknite sa na "Štýly stránky" (štvrté tlačítko okna Štýly a formátovanie)
Ako štýl prvej strany si treba nastaviť "Prvá strana"
Ako štýl druhej strany si treba nastaviť "Východzie"
Vložiť - Záhlavie/päta - Východzie

2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť rozšírenie "Pagination", ktoré nastaví štýl strany za vás.


4. Existuje “Sledovanie zmien" ?
Otvorte menu: Upraviť -> Sledovanie zmien


5. Ako zistiť presnú verziu OpenOffice.org?
V menu: Pomocník -> O aplikácii ... a stlačte Ctrl + postupne S, D a T.


6. Slovenský slovník?
Slovenský slovník v niektorých starších verziách OpenOffice.org nebol kvôli licencii dodávaný priamo s produktom OpenOffice.org (v 2.3x, 2.4x je však zahrnutý). Vo verziách 3.0 slovník súčasťou inštalácie - avšak iba pri použití slovenského inštalačného súboru. Slovníky sa kedykoľvek dajú stiahnuť a doinštalovať. Viac tu: Chýbajú mi slovníky / slovník


7. Program nechce v texte zvýrazňovať pravopisné chyby / robiť kontrolu

V prvom rade, je potrebné mať nainštalované potrebné slovníky. Viď návod na inštaláciu slovníkov vyššie. V OpenOffice.org 2.x : Súbor - Sprievodcovia - Inštalovať nové slovníky
Ďalej si skontrolujte, či máte slovníky aktívne (zakliknuté) cez menu Nástroje / Možnosti / rozkliknite Nastavenie jazyka -> Pomôcky pre písanie -> Upraviť

Nutné je tiež skontrovať alebo zmeniť jazyk pre kontrolovaný text:
Označte text -> pravý klik na text -> Znak -> Písmo - Jazyk
V spodnom paneli sa od verzie OpenOffice.org 2.4 zobrazuje názov jazyka, aký je nastavený pre text, na ktorom sa nachádza kurzor. Jazyk zmeníte nasledovne: Označte text -> pravý klik na názov jazyka v spodnom paneli -> vyberte jazyk

Zvýrazňovanie pravopisných chýb: V paneli nástrojov treba zapnúť automatickú kontrolu pravopisu (tlačítko "ABC" s červenou vlnovkou) a chybné slová sa budú rovno podčiarkovať červenou vlnovkou. Po kliknutí pravým tlačítkom myši na chybné slovo program automaticky navrhne možnosti opravy.


8. Nejdú správne písmená ako č,ď,ť,ľ,ň ...
Treba skontrolovať aké písmo je zvolené, prípadne doinštalovať písma.
Veľké množstvo písiem (fontov) je komerčných a za ich používanie je nutné platiť, alebo sú súčasťou nejakej komerčnej aplikácie alebo komerčného operačného systému. Ak sú takéto špecifické fonty použité pri vytváraní dokumentu, na počítači kde tieto fonty nie sú nainštalované, sa dokument zobrazí chybne.


9. XLS súbor, ktorý sa nedá otvoriť v Calc-u OOo 2.0 ale v OOo 1.1 áno
Kliknúť na "Start", "Spustit", do riadku vpísať "regedit", nájsť vetvu "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\OpenOffice.org.xls\shell\open\command", pod klúčom "command" v textovej hodnote zadať "C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\scalc.exe" -o "%1" , resp. zmeniť pôvodný "soffice.exe" na "scalc.exe". Zmeny sa prejavia po reštarte a treba nanovo vyexportovat požadovaný súbor.


10. Ako vložím do textu nezalomiteľnú medzeru napríklad za predložky?
Nezalomiteľná medzera sa ručne vkladá klávesovou skratkou: CTRL+medzerník (v OOo 2.x), CTRL+SHIFT+medzerník (v OOo 3.x)
Nezalomiteľné medzery sú potrebné napríklad v prípade, ak chcete zabrániť tomu, aby predložka zostala osamotená na konci riadku, alebo ak chcete zabrániť rozdeleniu slovného spojenia do dvoch riadkov.
OpenOffice.org nedokáže bez doplnkov automaticky vkladať pevné-nezalomiteľné medzery za všetky predložky. Túto funkciu však dokáže zabezpečiť rozšírenie k OpenOffice.org - rozšírenie pre formátovanie dokumentov od Júliusa Pastierika alebo TypoJTB.oxt (obsahuje iba české predložky - je nutná úprava). Tieto rozšírenia vám pridajú do panelu nástrojov (do vrchnej lišty programu) tlačítka, ktorými môžte spustiť doplnenie pevných medzier za všetky predložky v texte, alebo len za definované predložky.


11. Ako nastaviť riadkovanie?

1. možnosť: Kliknutím pravým tlačítkom na označený text - Riadkovanie

2. možnosť: Tlačítka pre zmenu riadkovania v paneli nástrojov sú predvolene skryté. Zobrazíte ich kliknutím na pravý okraj panelu nástrojov, kliknutím na "Viditeľné tlačidlá" a zakliknutím tlačítok "Riadkovanie ...". Úpravu tlačítok v paneli nástrojov je možné prehľadne robiť cez menu "Nástroje" / "Prispôsobiť" / "Panely nástrojov".

3. možnosť: Pokročilé nastavenie riadkovania: cez menu Formát / Odstavec / záložka "Odsadenie a Rozostupy" -> Riadkovanie.
Máte možnosť nastaviť riadkovanie v milimetroch, proporcionálne (v percentách) ... atď.

4. možnosť: Nastavte si štýl odstavca cez Štýly a formátovanie (klávesová skratka F11). Kliknite pravým tlačítkom myši na jeden zo štýlov odstavca a vyberte "Nový" alebo "Upraviť". Riadkovanie nastavíte v záložke "Odsadenie a Rozostupy". Štýl (riadkovanie) použijete označením textu a dvojklikom na upravený štýl odstavca v okne Štýly a formátovanie.12. Ako vypnúť/zmeniť automatické odsadenie, automatické odrážky, automatické číslovanie?

1. Vypnutie / zapnutie: Označte text, v ktorom chcete zrušiť automatické číslovanie odsekov alebo automatické odrážky. Kliknite v paneli nástrojov ("paneli tlačítok") na tlačítko "Odrážky zap/vyp" alebo "Číslovanie zap/vyp" (obvykle sú na pravom okraji panelu nástrojov).

2. Nastavenie: Cez menu Formát / Odrážky a číslovanie môžte nastaviť veľkosť odsadenia jednotlivých úrovní, vzhľad číslovania (znak, obrázok, písmeno, číslo), "formátovanie".

3. Trvalé vypnutie: automatické odrážky/čislovanie natrvalo vypnete
cez menu Nástroje / Automatické opravy
záložka Možnosti / zrušiť zakliknutie pri "Použiť číslovanie-symbol"13. Ako vypnem automatické opravy, napríklad automatické nahrádzanie malých písmen veľkými?
Cez menu "Nástroje" / "Automatické opravy"
V záložke "Možnosti" zrušte zakliknutie pri úpravách, ktoré chcete vypnúť.
Pokiaľ vám vadí nahrádzanie malých písmen veľkými po každej bodke v texte, odporúčame namiesto vypnutia funkcie "Každé prvé písmeno veľkým" nakopírovať do OpenOffice.org slovenské skratky a výnimky pre veľké písmeno po bodke.14. Ako zmením predvolený formát súborov (ODS, ODT, ODP) pre ukladanie dokumentov?
Cez menu "Nástroje" / "Možnosti"
Načítať-Uložiť / Všeobecné
Vyberte Typ dokumentu (napr. Textový dokument, Zošiť, Prezentácia)
Vyberte formát - Vždy ukladať ako ...
Textové súbory môžte predvolene ukladať napríklad ako ODT, RTF, DOC, SXW, TXT, UOF ...


15. Ako vypnem varovanie o probléme pri ukladaní dokumentov do iného ako predvoleného formátu?
Cez menu "Nástroje" / "Možnosti"
Načítať-Uložiť / Všeobecné
zrušte zakliknutie "Upozorniť pri ukladaní do iného ako ODF alebo východzieho formátu".


16. Každých pár minút program OpenOffice.org "primrzne". Čo s tým?
OpenOffice.org automaticky každých 15 minút vytvára zálohu z rozpísaného dokumentu. Počas automatického ukladania súboru môže v závislosti od veľkosti súboru prísť k "primrznutiu" od zlomku sekundy po niekoľko sekúnd. Automatické ukladanie je užitočná funkcia, ktorá môže zachrániť vašu prácu, ktorú ste nestihli alebo zabudli uložiť pred vynúteným reštartom/vypnutím počítača alebo pred zamrznutím počítača/programu. Ak chcete túto funkciu úplne vypnúť postupujte nasledovne:
Cez menu "Nástroje" / Možnosti / Načítať-uložiť / Všeobecné
Zrušte zakliknutie pri "Uložiť AutoRecovery informácie každých xxx minúť" alebo zmente počet minút.


17. V dokumente sa mi objavili šedé pásiky medzi slovami. Čo s tým?
Šedé pásiky medzi slovami označujú napríklad nezalomiteľné medzery medzi slovami. OpenOffice.org na rozdiel od MS Office nezalomiteľné medzery viditeľne zobrazuje. Ak vás "šedé čmuhy" v texte rušia, môžte ich vypnúť nasledovným postupom:
- Cez menu Nástroje / Možnosti / OpenOffice.org Writer / Pomôcky pre formátovanie
Zrušte zakliknutie pri "Nezalomiteľné medzery" alebo aj pri ďalších formátovacích pomôckach.
- Cez menu Nástroje / Možnosti / OpenOffice.org Writer/Web / Pomôcky pre formátovanie
Zrušte zakliknutie pri "Nezalomiteľné medzery" alebo aj pri ďalších formátovacích pomôckach.


18. Ako vypnem zobrazovanie "orámovania"/okrajov strany?
Cez menu Zobraziť / Hranice textu


19. Ako zmením formát strany (A4), orientáciu strany (na výšku/na šírku)?
Cez menu Formát / Strana
V záložke Strana - Na výšku / Na šírku
Formát - A4/A3/A5/...


20. Ako môžem v Calc-u vytlačiť na jednu stranu tabuľku presahujúcu rozmery strany?
Cez menu Formát / Strana / List / Mód nastavenia mierky
Prispôsobiť oblasť tlače šírke/výške -> Šírka v stranách a Výška v stranách
alebo
Prispôsobiť oblasť tlače počtu strán -> Počet strán


21. Ako vyfiltrujem z tabuľky prázdne/neprázdne riadky?

Cez menu: Dáta / Filter / Štandardný filter / Hodnota - "prázdny" / "neprázdny"
(Takéto filtrovanie si môžte zjednodušiť nahraním makra.)

Ak potrebujete používať automatický filter a chýba vám možnosť priameho výberu možností "prázdny" / "neprázdny", môžte si filter uložiť ako makro, alebo nainštalovať si jednu z "odrôd" OpenOffice.org - Go-OO alebo OxygenOffice. Tieto na rozdiel od klasického OpenOffice.org v sebe ponúkajú aj uvedené možnosti.


22. Ako z tabuľky vyfiltrovať riadky bez duplicít?
Cez menu Dáta / Filter / Štandardný filter
Kliknite na tlačítko "Viac"
Zakliknite "Žiadne duplicity"
Nastavte podmienky filtra


23. Ako uložiť postupnosť krokov a opakovane ich spúšťať jedným kliknutím?

Stačí pred spustením opakujúcich sa krokov zapnúť nahrávanie vašich krokov cez menu:
Nástroje / Makrá / Nahrať makro.
Následne normálne spravte postupnosť krokov, ktorú potrebujete v budúcnosti opakovane spúšťať. Po skončení zastavte nahrávanie tlačítkom "Zastaviť nahrávanie". Uložte makro pod nejakým názvom (názov nesmie obsahovať medzery).

Teraz si pridajte makro v podobe samostatného tlačítka do panelu nástrojov. Otvorte:
menu Nástroje / Prispôsobiť / Panely nástrojov
Kliknite na "Pridať" --> v okne "Kategória" rozkliknite OpenOffice.org Macros / Moje makrá / Standard / Module1
V okne "Príkazy" vyberte podľa názvu vaše uložené makro --> "Pridať" --> "Zatvoriť"

Upravte názov a vzhľad tlačítka:
Klinite na "Upraviť" / "Premenovať" - zmeňte podľa potreby textové označenie tlačítka.
Ak vám nestačí textové označenie tlačítka, doplňte mu aj obrázok: Klinite na "Upraviť" / "Zmeniť ikonu" - vyberte obrázok ikony, ktorý chcete mať v paneli nástrojov --> OK.
Šípkami presuňte tlačítko v paneli nástrojov napríklad na pravý okraj.


24. Aké sú rozdiely medzi Excelom a Calcom?
Prečítajte si manuál pre migráciu: Calc a Excel (v angličtine).


25. Ako vypnem zobrazovanie tabuľkovej mriežky (okrajov políčok v tabuľke)?
Cez menu Nástroje / Možnosti / rozkliknutím OpenOffice.org Calc / Zobraziť --> zrušiť zakliknutie "Riadky mriežky"


26. Aký je rozdiel v základných vzorcoch Calcu a Excelu?
Vzorce vytvorené a uložené v Exceli sa vám budú v Calcu zobrazovať vo formáte, v akom im rozumie Calc. Pri uložení dokumentu z Calc-u do formátu XLS sa však vzorce uložia vo formáte, ktorému rozumie Excel, takže sa netreba obávať kvôli rozdielnosti vzorcov (a ani ich upravovať).
Príklad - ako sa zobrazuje vzorec súčtu z dvoch listov (F4 z listu č.1 + F5 z listu č.2) v dokumente vo formáte XLS:
Excel:    =SUMA(List1!F4+List2!F5)
Calc:     =SUM($List1.F4+$List2.F5)

Rozdiely:
- Znak pre oddelenie čísla listu a pozície políčka - Excel-"!", Calc-"."
- Znak "$" vo vzorcoch Calcu určuje "pevnosť" hodnoty, pred ktorou sa nachádza. Príklad: $List2.F5 - je pevná hodnota len pre list, $List2.$F$5 - je pevná hodnota pre všetky údaje. Ak skopírujete políčko so vzorcom, ktorý má nastavené pevné hodnoty na iné miesto v tabuľke, vždy si úplne presne zachová pôvodný vzorec.

- Ak vzorec upravíte a znaky "$" zmažete, bude vzorec určovať relatívnu pozíciu. Ak skopírujete políčko s takýmto vzorcom na iné miesto v tabuľke, vzorec sa automaticky upraví podľa toho, o koľko políčok/listov bol presunutý.
To znamená, že ak po zmazaní znakov "$" vzorec skopírujete z Listu č. 3 z políčka F6 napríklad na List č. 4 a políčko G7, automaticky sa v ňom "o jednu" zvýšia všetky hodnoty - číslo listu a aj súradnice políčka.
Čiže vzorec =SUM(List1.F4+List2.F5) sa upraví na: =SUM(List2.G5+List3.G6

Upozornenie: Relatívne pozície pre list fungujú iba vo formátoch OpenDocument Format, pretože Excel vo formáte XLS túto možnosť neumožňuje. Keďže Excel nedokáže používať relatívnu pozíciu pre listy, Calc po uložení do XLS formátu pred číslom listu zobrazuje znak "$".


27. Ako zmeniť ikonky programu (na tlačítkach), veľkosť a typ písma v menu?
Vzhľad programov OpenOffice.org môžete zmeniť cez menu Nástroje / Možnosti / OpenOffice.org / Zobraziť
1. Veľkosť a vzhľad ikoniek na tlačítkach a v menu:
- Malé, Veľké, Automaticky (veľkosť ikoniek v paneli nástrojov)
- Kryštálové, Galaxy, Industriálne, Tango, Klasické, Vysoký konrast (rôzne farby a vzhľad ikoniek)
2. Použiť systémové písmo pre používateľské rozhranie - ak vypnete túto možnosť, bude použité písmo, ktoré je súčasťou programu.
3. Zobraziť ikony v menu - vypnutie tejto možnosti môže čiastočne urýchliť zobrazovanie menu.
4. Nastavenie mierky: 80%-130% - nastaví mierku pre celý program: zväčší alebo zmenší písmo použité vo všetkých menu, veľkosť tlačítok a mierku zobrazovania otvoreného dokumentu.


28. Ako nastaviť euro ako predvolenú menu v OpenOffice.org?
OpenOffice.org zatiaľ neponúka menu euro ako predvolenú menu pri slovenskom národnom nastavení a preto vám v tabuľkách štandardne ponúkne menu "Sk". Toto nastavenie bude zmenené na euro od verzie 3.1, ktorá je predbežne plánovaná na 26. marca 2009.
Euro si však ako predvolenú menu môžete veľmi jednoducho kedykoľvek nastaviť cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky / Východzia mena. Odporúčame vybrať "EUR - nemčina (Nemecko)" alebo "EUR - slovinčina", ktoré používajú rovnaké formátovanie meny ako sa používa na Slovensku. Toto nastavenie je možné spraviť aj v starších verziách OpenOffice.org 2. Aj bez zmeny predvolenej meny pre OpenOffice.org máte samozrejme možnosť v tabuľkách pri formáte bunky zvoliť ľubovolnú menu vrátane eura. O používaní eura v OpenOffice.org si môžete prečítať aj v článku Júliusa Pastierika - Ako na euro v dokumentoch OpenOffice.org
Prípony - formáty:


1. Je možné otvoriť formáty z balíku Microsoft Office ako DOC, DOCX, XLSX a iné?
Áno, je. V OpenOffice.org je podpora pre viacero kancelárskych balíkov vrátane Microsoft Office.
Formáty z Microsoft Office 2007 (DOCX, XLSX a ďalšie) je možné otvárať v Go-OO vo verzii 2.4.1 a v OpenOffice.org od verzie 3.0. V starších verziách OpenOffice.org je možné tieto formáty otvárať s pomocou rozšírenia pre Office OpenXML.


2. Ako otvoriť dokumenty (ODT, ODS, ODP..) vytvorené v OpenOffice.org v iných programoch?
OpenOffice.org podobne ako niektoré iné kancelárske programy predvolene ponúka uloženie súboru v medzinárodne schválenom formáte OpenDocument Format. Predvolený formát dokumentov je možné zmeniť na iný podľa návodu vyššie.
Formát OpenDocument Format môžete otvoriť na všetkých bežných počítačových platformách s pomocou bezplatného kancelárskeho balíka OpenOffice.org. V Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007 môžete dokumenty v OpenDocument formáte otvoriť po nainštalovaní oficiálneho doplnku SUN ODF Plugin pre Microsoft Office. S čiastočnou podporou firmy Microsoft vznikol doplnok k Microsoft Office ODF Translator, s ktorým sa však nepracuje tak pohodlne ako so SUN ODF Pluginom. Microsoft Office 2007 od Service pack 2 bude zvládať otváranie OpenDocument formátu bez potreby inštalovať dodatočné doplnky.
Dostupné sú aj mnohé ďalšie bezplatné programy ako Google Docs, IBM Lotus Symphony, Abiword (ODT), Gnumeric (ODS), KOffice, Zoho Office (niektoré funkčnosti spoplatnené pre business užívateľov), Mobile Office (bezplatný pre Symbian S60, Series80), Scribus (ODT import) ... a mnohé ďalšie.
S formátom OpenDocument Format si poradia aj komerčné programy ako napríklad 602Office, Lotus Notes 8, Wordperfect Office X4, TextMaker ... a ďalšie.


3. Môžem v OpenOffice.org ukladať dokumenty chránené heslom?
Áno, avšak iba pri formátoch PDF, OpenDocument Format (ODT, ODS ...) a OpenOffice.org XML (SXW, SXC ...). V OpenOffice.org zatiaľ nie je možné chrániť heslom formáty MS Office (XLS, DOC) - čiže šifrovat ich obsah. Podľa dostupných informácií ochrana heslom v OpenOffice.org pri MS fomátoch (DOC, XLS) nebude ani do budúcna podporovaná vzhľadom na obštrukcie zo strany firmy Microsoft, ktorá vlastní (patentové) práva k týmto formátom dokumentov. Technicky je totiž šifrovanie týchto súborov (ochrana heslom) možné v OpenOffice.org už dnes, ale zákony na ochranu duševného vlastnícva a prístup firmy Microsoft neumožňujú použiť chránený (copyrightovaný) protokol/formát na zaheslovanie/šifrovanie súborov v OpenOffice.org.


4. Dokáže OpenOffice.org otvárať dokumenty DOC, XLS chránené heslom?
Áno, avšak iba pri používaní základných metód šifrovania - "Office97-2000 compatible" alebo "XOR". Použitie akejkoľvek z RC4 šifier (Excel 2003 ich ponúka 8 rôznych od 40bit po 128bit) neumožňuje otvorit dokument v OpenOffice.org
Dôvodom sú obštrukcie zo strany firmy Microsoft, ktorá vlastní (patentové) práva na používanie týchto dokumentov.Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.