Jazyk:

Slobodný a otvorený kancelársky balík
Apache OpenOffice 4.1.6 released!

Popis produktu Apache OpenOffice

Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache OpenOffice je voľný na stiahnutie, používanie a distribúciu. Stiahnite si ho teraz a získajte:

Apache OpenOffice?

Prečo Apache OpenOffice?

Apache OpenOffice je synonymom kvality

Apache OpenOffice je jednoduchý na používanie

Apache OpenOffice je slobodný softvér

Apache OpenOffice je v súlade so štandardmi

Vypátrajte viac alebo ho hneď skúste!

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.