Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Zamrzavanje zaglavlja

Kada radite sa velikim tabelama čije su dimenzije veće od ekrana pri pregledu podataka dešava se da zaglavlje “pobegne” iz vidnog polja i tako može da se desi da pročitate ili unesete pogrešan podatak. Da bi izbegli ove greške koristite opciju zamrzavanja zaglavlja tako da vam vaši podaci uvek budu vidljivi na ekranu. Zamrzavanje zaglavlja se radi tako što kliknete na prvu ćeliju s leva i ispod zglavlja i iz trake sa padajućim alatima odaberete opciju Window / Freeze u gornjem levom uglu označene ćelije ukrstiće se horizontalna i vertikalna linija, koje označavaju da je sve iznad horizontalne linije i sve sa leve strane vertikalne linije zamrznuto tj. zadržava svoj položaj na ekranu, sada zaglavlja stoje nepomična a sadržaj tabele se može približiti da uđe u vidno polje. Odmrzavanje zaglavlja se radi identično zamrzavanju.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.