Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Povezivanje radnih listova i radnih sveski

Kada radite velike proračune često se dešava da vam je potreban podatak sa nekog drugog radnog lista ili čak druge radne sveske. Bez obzira da li se radi o radnom listu ili radnoj svesci postupak uzimanja podatka van tekućeg radnog lista je identičan.

[Važno]Važno
Ako je podatak u drugoj radnoj svesci tada ta radna sveska mora biti otvorena u drugom prozoru.

Podaci sa drugog radnog lista (radne sveske) se povezuju u tekući prilikom kreiranja formule tako što kada dođe trenutak da uključite taj podatak kliknete na jezičak radnog lista na kojem se taj podatak nalazi i kliknete na ćeliju u kojoj se nalazi podatak koji vam je potreban i nastavite sa pisanjem formule.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.