Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Grafikoni

Grafikoni služe za grafičko predstavljanje tabela tako da vizuelno možete da uporedite vrednosti.

Postupak pravljenja grafikona se se satoji iz nekoliko koraka :

  1. Prvo selektujete podatke u tabeli koje želite da predstavite grafikonom.
  2. Iz padajućeg menija Insert / Chart. Ili klik na ikonicu u traci sa standardnim alatima.
  3. U prvom prozoru u polju Range vidite opseg ćelija koji ste odabrali za grafički prikaz uz opcije da li da se koriste oznake zaglavlja tabele u grafikonu ili ne. First Row as label – prvi red tabele će se koristiti za oznake . First Coloumn as label – prva kolona tabele će se koristiti za oznake. I iz padajuće liste birate radni list na koji će se iscrtati grafikon Chart results in worksheat


  4. U sledećem prozoru birate tip grafikona od punuđenih tipova iz liste birate koji želite njegov izgled vidite u levom uglu kao i da li želite tekstualne oznake ili ne u ovom pogledu Show text elements in prewiew . U polju Data series in birate da li će se prikazivati podaci po redovima ( rows ) ili kolonama ( columns ). Kliknete na dugme Next


  5. U ovom prozoru birate pod tip grafikona koji ste izabrali kao i da li da se iscrtavaju pomoćne linije na x ili y osi ( x axis, y axis ) ako to tip grafikona dozvoljava.


  6. U ovom prozoru zadajete ime grafikona uključujete ili isključujete legendu koja olakšava praćenje podataka. I možete zadati ime osama ukojiko je tip grafikona takav.


  7. Kliknete na dugme Create i grafikon će se naći na radnom listu.
[Savet]Savet
Korake 3-6 možete preskočiti ukoliko ne želite da menjate podrazumevane vrednosti za crtanje grafikona.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.