Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Tranzicija — Prelazni efekti

Prilikom prikazivanja prezentacije način na koji se menjaju slajdovi zove se tranzicija.

Efekte tranzicije birate iz trake sa padajućim menijima Slide Show / Slide Transition .

Prozor sa efektima ima dva moguća tipa podešavanja.Prvo birate efekt tranzicije i brzinu.

U padajućoj listi Effects odaberete kategoriju efekata i iz liste ispod odaberete efekt po želji.

U padajućoj listi u dnu prozora birate brzinu animacije. I potvrdite vaš izbor klikom na dugme Assign.

Zatim birate način na koji se prelazi na sledeći slajd.Dugme Automatic Transition Automatski nakon isteka zadatog vremena.
Dugme Semiautomatic Transition Poluautomatski nakon isteka zadatog vremena ili nakon klika.
Dugme Manual Transition Ručno nakon klika.
Dugme Sound Zvučni efekt koji prati promenu slajda.
Dugme Browse Odaberite sami zvučni zapis koji prati promenu slajda.
Dugme Update Osvežava promene koje napravite.
Dugme Assign Primenjuje promenu koju ste odabrali.
Dugme Preview Prikaz slajda radi provere kako će efekt izgledati prilikom prikazivanja.
>

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.