Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Konverzija prezentacije u druge formate

Ukoliko treba da držite prezentaciju na tuđem računaru, a niste sigurni da li je taj računar dobro opremljen za prikaz vaše prezentacije, istu možete snimiti u nekoliko različitih formata.

Html
prikaz prezentacije moguć u bilo kojem web browser-u.
Pdf
Adobe Portable Document Format, za prikaz ovog formata vam je potreban neki od čitača pdf dokumenata — najpoznatiji je Adobe Acrobat Reader.
Swf
Prikaz prezentacije u Macromedia Flash formatu. Takođe može da se prikaže u bilo kojem web browser-u koji ima Flash plugin.

Prezentaciju konvertujete tako što u traci sa padajućim menijima odaberete File / Export.

Tada vam se prikaže prozor u kojem zadajete ime (File name) dokumenta i format (File format)u koji želite da izvršete konverziju.Ukoliko želite da sačuvate prezentaciju u swf formatu, konverzija se ne razlikuje od običnog snimanja dokumenta, dok kod konverzije u html i pdf morate da podesite određene parametre.

Izvoz u pdf.Prozor je podeljen na dva segmenta.

Pages
stranice (slajdovi) koje se konvetuju.
All
konvertuje sve slajdove.
Range
konvertuj slajdove u određenom opsegu (po broju stranica).
Selection
konvertuj obeležene slajdove.
Compresion
kompresija snimljenog dokumenta (kvalitet).
Screen optimized (smallest file size)
optimizovano za prikaz na ekranu najmanji dokument.
Print optimized
optimizovano za štampač.
Press optimized
optimizovano za novinsku štampu.

Izvoz u html.

Ovo je najkompleksniji izvoz prezentacije i ima nekoliko koraka.

Korak 1.Birate dizajn prezentacije

New Design
novi dizajn.
Existing Design
postojeći dizajn.

Korak 2.

Ovde birate tip prezentacije. I imate nekoliko varijanti izbora.

Varijanta 1.Standard HTML format
standardni html format.
Standard HTML with frames
standardni html sa okvirima.

U segmentu Options

Create title page
kreiraj naslovnu stranicu.
Show notes
uključuje i prikazuje beleške ukoliko ste ih pisali.

Varijanta 2.Varijanta 3.Automatic
program će sve automatski odraditi za vas.
U segmentu Advance slides
imate opcije vezane za promenu slajdova.
As stated in document
slajdovi se menjaju onako kako ste definisali u samoj prezentaciji prilikom njenog kreiranja.
Automatic
slajdovi se automatski menjaju, ali morate da zadate vreme (Slide view time) koje želite da prođe između promene dva slajda. Eventualno možete naglasiti da želite da se prezentacija vrti u krug opcija Endless.

Varijanta 4.WebCast
prezentacija će biti prilagođena postavljanju na web server. Možete da odaberete da li će se generisati koristeći ASP © ili Perl skript jezike.

Korak 3.U ovom koraku birate tip slika koje vaša prezentacija izvozi, rezoluciju u kojoj će biti prikazane i da li se uključuju zvučni efekti.

Segment Save graphic as.

PNG
snimi slike u png formatu.
JPG
snimi slike u jpg formatu.
Quality
kvalitet slika.
Segment Monitor Resolution
optimizacija za prikaz na monitorima različite rezolucije.
Low resolution (640x480 pixels)
niska rezolucija ekrana 640x480 piksela.
Medium resolution (800x600 pixels)
srednja rezolucija ekrana 800x600 piksela.
High resolution (1024x768 pixels)
visoka rezolucija ekrana 1024x768 piksela.

Segment Effects.

Export sounds when slide advances
uključuje zvučni zapis koji prati promenu slajda u html prezentaciju.

Korak 4.U ovom koraku unosite podatke o autoru, e-mail adresu autora, web stranicu autora i dodatne informacije.

Author
Ime i prezime autora prezentacije.
E-mail address
e-mail adresa autora.
Your homepage
adresa web prezentacje autora.
Additional information
dodatne informacije o autoru.
Link to a copy of the original presentation
dodaje link prema originalnoj prezentaciji.

Korak 5.Birate izgled dugmadi koja će se koristiti za navigaciju prezentacije ili odabirate tekstualnu navigaciju Text only.

Korak 6.Podešavate opcije vezane za boje teksta određenih delova prezentacije.

Korak 7.

Odlučujete da li želite da snimite podešavanja dizajna pa da ih koristite za neku drugu prezentaciju.Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.