Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Animacija sadržaja slajda

Animacija sadržaja vam pruža mogućnost da prikažete sadržaj slajda određenim redosledom i tako naglasite pojedine stavke.

Animaciju radite tako što prvo odaberete objekt koji želite da animirate i u padajućem meniju izaberete Slide Show / Effects ili kliknete na ikonicu Animation Effects na traci sa pomoćnim alatima.

Tada se otvara prozor u kojem možete izabrati efekt po želji.

U prozoru sa efektima podešavaju se četiri stvari.

Podešavanje efekata:U padajućoj listi Effects odaberete kategoriju efekata i iz liste ispod odaberete efekt po želji.

U padajućoj listi u dnu prozora birate brzinu animacije. I potvrdite vaš izbor klikom na dugme Assign.

Podešavanje tekst efekata koje dobijate klikom na dugme Text Effects.Kao i kod prethodnog podešavanja u padajućoj listi Effects birate kategoriju, a u listi ispod klikom na ikonu efekta birate sam efekt.

Treće podešavanje se odnosi na vidljivost odabranog objekta i zvuka koji prati odgovarajući efekt.Postoje dve padajuće liste .

Prva se odnosi na vidljivost objekta i prate je dva dugmeta.

Skriva odabrani objekt.
Prekriva odabrani objkat sa odabranom bojom.

Druga se odnosi na zvuk koji prati animaciju i ima tri dugmeta.

Iz padajuće liste birate zvuk animacije.
Ako je propratni zvuk duži od trajanja animacije odsviraće se do kraja.
Otvara dijalog prozor i sami birate putanju do zvučnog zapisa koji želite da prati animaciju.

Četvrto podešavanje se odnosi na redosled prikazivanja oblekata. Redosled prikazivanja uređujete prevlačenjem objekata u listi.

Ostala dugmadDugme Update osvežava promene koje napravite.
Dugme Assign primenjuje promenu koju ste odabrali.
Dugme Preview prikaz slajda radi provere izgleda efekta.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.