Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Snimanje prezentacije u MS Power Point formatu

Ukoliko želite da vašu prezentaciju snimite kao MS Power Point prezentaciju to možete uraditi preko trake sa padajućim menijima File / Save As.U polje File name ukucate ime pod kojim snimate prezentaciju. A u padajućoj listi File type odaberete tip u kome snimate prezentaciju: Microsoft Point 97/2000/XP (ppt,pps).

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.