Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Podešavanja prikaza

Opcije vezane za podešavanje prezentacije dobijete preko trake sa padajućim menijima Slide Show / Slide Show Settings.Segment Range
opseg.
All slides
prikaži sve slajdove.
From
prikaži slajdove počev od slajda koji odaberete u padajućoj listi.
Custom Slide Show
iz padajuće liste odabirate prilagođen prikaz prezentacije.
Segment Type
tip prezentacije.
Default
prikaz preko celog ekrana.
Window
prikaz u prozoru Impress-a.
Auto
prezentacija se vrti u krug a nakon poslednjeg slajda se pravi pauza koja se zadaje na brojaču. Opcija Show logo prikazuje logo OpenOffice.org-a za vreme trajanja pauze.
Segment Option
opcije.
Change slides manualy
ručno menjanje slajdova. Klikom ili pritiskom na tastere Space — napred, Backspace — nazad.
Mouse pointer visible
uključuje ili isključuje pokazivač miša tokom prezentacije.
Mouse pointer as pen
pokazivač miša menja oblik u olovku kojom možete “pisati” tokom prikaza prezentacije.
Navigator visible
prozor navigatora se vidi tokom prezentacije.
Animations allowed
uključuje ili isključuje animacije koje ste definisali na slajdovima.
Change slides by clicking background
dozvoljeno je menjanje slajdova klikom na pozadinu slajda.
Presentation always on top
prezentacija će biti na vrhu svih aktivnih prozora.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.