Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Kreiranje prilagođene prezentacije ( Custom Slide Show )

Ukoliko iz nekog razloga nećete da prikažete sve slajdove u prezentaciji ili želite da promenite redosled prikazivanja tada koristite mogućnost prilagođavanja precentacije. Na traci sa padajućim menijima odaberete Slide Show / Custom Slide Show.Ukoliko postoji neka prilagođena prezentacija biće prikazana u listi.

Inače klikom na neko od dugmadi:

New
kreiraj novu prilagođenu precentaciju.
Edit
uredi odabranu prilagođenu prezentaciju.
Delete
obriši odabranu prilagođenu prezentaciju.
Copy
napravi kopiju odabrane prilagođene prezentacije.
Help
pomoć.
Start
pokreni odabranu prilagođenu prezentaciju.
Close
zatvori prozor.
Use Custom Slide Show
postavlja odabranu prezentaciju u Slide Show Settings.

Nova prezentacija.U polje Name zadajete ime prilagođene prezentacije.

Prozor je podeljen u dve liste Existing slides — postojeći slajdovi u polaznoj prezentaciji.

Selected slides— slajdovi u prilagođenoj prezentaciji.

Slajd iz liste postojećih ubacujete u listu prilagođene prezentacije klikom na dugme >> dok slajd iz liste prilagođene prezentacije izbacujete klikom na dugme <<. Redosled prikazivanja slajdova u prilagođenoj prezentaciji je onakav kakav je u listi. Kreiranje prilagođene prezentacije potvrđujete klikom na dugme OK.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.