Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Interaktivnost prezentacije

Vaša prezentacija može sadržati elemente interakcije tako što klikom na neki objekt u slajdu može da se definiše naka akcija. Interakciju definišete tako što prvo selektujete objekt koji želite da bude interaktivan i preko trake sa padajućim menijima odabravši Slide Show / Interaction.Pa iz padajuće liste birate događaj koji želite.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.