Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Imenovanje ćelija

Ako u vašem radnom listu često koristite neku konstantnu vrednost koju često koristite pri računanju (dnevni kurs valute) možete toj ćeliji dati ime tada ćete tu ćeliju u formuli koristiti po njenom imenu umesto po njenoj adresi.

Na primer u ćeliji A1(pretpostavite da je ime ćelije “kurs”) vam se nalazi dnevni kurs za € a u ćelijama B5-B10 imate cenu nekog artikla u € dok u ćelijama C5-C10 treba da izračunate cenu u dinarima tada umesto da računate po formulu C5=B5*A1 računate C5=B5*kurs.Ćeliju imenujete tako što kliknete na ćeliju kojoj želite da zadate ime i preko padajućeg menija Insert / Names / Define.

U polje Name ukucate željeno ime i kliknete na dugme Add i kliknete na dugme OK da potvrdite vaš izbor.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.