Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Alati

Standardni alatiNa paleti sa standardnim alatima se nalaze dugmad koja se standardno koriste skoro u svakom programu (sa leva na desno redom).

 1. Novi prazan dokument.
 2. Otvori postojeći dokument.
 3. Snimi dokument.
 4. Uređuj dokument (uglavnom je uključen inače je dokument dostupan samo za čitanje).
 5. Snimi dokumant kao PDF dokument.
 6. Štampaj dokument od početka do kraja u jednom primerku.
 7. Cut naredba za premeštanje teksta.
 8. Copy naredba za kopiranje teksta.
 9. Paste naredba koja se koristi u kombinaciji sa naredbama Cut i Copy.
 10. Undo vrati se korak unazad.
 11. Redo posle naredbe Undo ako želite da se ponovo vratite na prethodni korak.
 12. Navigator uključuje / isključuje prozor navigatora. Navigator služi za brzo kretanje kroz dokument.
 13. Uključuje / isključuje prozor sa stilovima za pisanje.
 14. Dugme za ubacivanje internet adresa.
 15. Galerija sa slikama koje možete koristiti u vašim dokumentima.
 16. Alat za zumiranje. U procentima je prikazan odnos pogleda na stranicu u odnosu na njenu originalnu veličinu.

Alati za formatiranje tekstaNa ovoj traci se nalaze alati pomoću kojih utičemo na izgled teksta. Prvo selektujete deo teksta koji želite da menjate pa klikom na odgovarajući alat izvršite promenu.

 1. Zadajete tip kojem vaš deo teksta pripada (naslov – Heading br., podnaslov – Heading br., običan tekst – Text body itd. ). Ovim izborom ste podesili i veličinu slova.
 2. Tip fonta koji želite. Fontovi su skupovi znakova koji se međusobno razlikuju po njihovom izgledu. Izuzetak su fontovi sa specijalnim simbolima.
 3. Veličina fonta.
 4. Podebljana slova.
 5. Iskošen aslova.
 6. Podvučena slova.
 7. Poravnanje teksta u pasusu uz levu marginu. Ovo je podrazumevano poravnanje.
 8. Poravnanje teksta u pasusu centrirano u odnosu na levu i desnu marginu.
 9. Poravnanje teksta u pasusu uz desnu marginu.
 10. Poravnanje teksta uz levu i desnu marginu podjednako posledica ovoga je da je razmak između reči nejednak, ali da bi videli efekt ovakvog pisanja morate uneti najmanje dva reda teksta.
 11. Numeričko nabrajanje.
 12. Nenumeričko nabrajanje.
 13. Smanjivanje razmaka od leve margine do početka teksta.
 14. Povećavanje razmaka od leve margine do početka teksta.
 15. Boja slova kojom pišete.
 16. Naglašavanje reči kao kad markerom označite neku reč.
 17. Boja pozadine za ceo pasus.

Pomoćni alati

Dugme pomoću kojeg ubacujete tabele, kolone, specijalne znake itd.

Dugme pomoću kojeg ubacujete datum, broj strane naslov itd.

Dugme za ubacivanje objekata u tekst grafikoni, formule itd.

Osnovni alati za crtanje.

Alati za forme i interakciju sa korisnikom.

Auto tekst. Sadrži skraćenice koje se automatski zamenjuju sa rečima dok kucate.

Uključivanje / isključivanje opcije da pozicionirate kursor bilo gde na papiru.

Provera pravopisa.

Uključivanje / isključivanje automatske provere pravopisa dok kucate.

Pretraga i zamena reči.

Povezivanje sa bazom podataka.

Uključivanje / isključivanje oznaka za formatiranje teksta.

Uključivanje / isključivanje prikaza slika u dokumentu.

Uključivanje / isključivanje On Line pogleda na dokument (kao na internetu). Podrazumevani pogled je Print Layout .

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.