Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Lenjiri

Lenjiri se nalaze u gornjem redu papira i sa leve strane. Ako ih ne vidite na vašem dokumentu onda ih možete uključiti View/Ruler.

Lenjiri služe za brzo podešavanje margina dokumenta.

Pošto je levi lenjir mnogo jednostavniji krenimo od njega, sa njim možete da podešavate visinu papira tako što se pozicionirate sa pokazivačem miša između sivog i belog dela lenjira tako da se pojavi dvosmerna strelica ↕ i tada kliknete(i nepuštajućí levo dugme miša) i vučete gore/dole i tako podešavate visinu stranice.

Gornji lenjir ima malo više opcija služi za podešavanje širine papira i uvlačenje pasusa.

Na samom lenjiru postoje tri markera .Markeri sa leve strane služe za uvlačenje prvog reda ( gornji marker ),

Uvlačenje svih redova( donji marker ).

Marker sa desne strane određuje dužinu reda.

Margine se pomeraju tako što se pokazivačem pozicionirate kao i kod levog lenjira na granicu sive i bele površine lenjira i kad se pokazivač promeni u ↔ dvosmernu strelicu kliknete i vučete (širite / skupljate) papir.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.