Jazyk:

Slobodný a otvorený kancelársky balík
Apache OpenOffice 4.1.6 released!

Apache OpenOffice Math

Obrazovka Apache OpenOffice Math

Vytvárajte rovnice a vzorce pre vaše dokumenty

Math je súčasť Apache OpenOffice na tvorbu matematických rovníc. Najčastejšie je používaný ako editor rovníc pre textové dokumenty, ale tiež môže byť použitý s inými typmi dokumentov alebo samostatne. Keď je použitý v programe Writer, rovnica je upravovaná ako objekt v textovom dokumente. Tiež môžete tieto rovnice vložiť do ostatných Apache OpenOffice programov, napríklad Calc a Impress.

Pri používaní Math sú dostupné tri hlavné spôsoby ako vložiť vzorec:

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.