Jazyk:

Slobodný a otvorený kancelársky balík
Apache OpenOffice 4.1.6 released!

Apache OpenOffice Base

Obrazovka Apache OpenOffice Base

Base je plnevybavený systém na správu databáz na vašom počítači, navrhnutý tak, aby splnil požiadavky širokého spektra užívateľov, od

Base poskytuje sprievodcov, ktorí pomôžu užívateľom, tým ktorí sa ešte nestretli s návrhom databáz (alebo tým, čo nepoužívali Base) vytvoriť tabuľky, dopyty, formuláre a správy, spolu so súborom preddefinovaných definícii tabuliek pre sledovanie aktív, zákazníkov, objednávok, faktúr a mnoho ďalšieho.

Ak je databáza používaná pre súkromné účely všekto, čo potrebujete, Base poskytuje plný HSQL relačný databázový engine, nakonfigurovaný pre jedného užívateľa s dátami uloženými priamo v Base súbore, taktiež ponúka natívnu podporu obyčajných dBase súborov.

Pre pokročilých užívateľov v podnikoch, Base prináša natívnu podporu ovládačov pre množstvo viac-užívateľských databázových enginov, ako: MySQL, Adabas D, MS Access a PostgreSQL. Navyše, podpora štandardných ovládačov JDBC a ODBC vám umožňuje pripojiť sa prakticky ku každej existujúcej databáze.

Base je integrovaný do zvyšku aplikácií balíka Apache OpenOffice, napríklad:

Pre viac informácií ako pracovať s Base, si prosím pozrite stránky Apache OpenOffice Wiki Database.

Pre technické informácie a pre pomoc, ako urobiť Base lepším, zastavte sa na stránke projektu Base.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.