Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15


Hộp thư chung (Mailing list)

Thông tin về các diễn đàn và các Hộp thư chung trong dự án OpenOffice tiếng Việt.

Cơ chế hoạt động?

Nếu bạn gửi thư tín điện tử (Email) vào hộp thư chung (Mailing list), thì thư đó sẽ được chuyển đến tất cả những thành viên đã đăng ký trong hộp thư chung này. Tuy nhiên bạn phải tự đăng ký vào hộp thư chung. Bạn có thể lựa chọn các hộp thư chung khác nhau theo các liên kết (link) ở phía dưới.

Các hộp thư chung để làm gì

  • Hộp thư chung "*@vi.openoffice.org" dùng để phục vụ cho những thảo luận xung quanh dự án Việt hoá và các chủ đề liên quan đến OpenOffice.org .
  • Hộp thư chung này cũng được dùng cho những câu hỏi và trả lời liên quan đến việc sử dụng và phát triển bộ phần mềm OpenOffice.org. Nếu bạn có những mẹo hay xin hãy gửi đến hộp thư chung này, chúng tôi cũng có thể đưa những mẹo đó lên trang Mẹo hay.
  • Với những câu hỏi không liên quan đến phiên bản tiếng Việt xin các bạn hãy gửi vào các hộp thư chung (bằng tiếng Anh) như users@openoffice.apache.orgusers@openoffice.apache.org. Để gửi những câu hỏi như vậy, các bạn hãy nhấn chuột vào mục "Mailing lists" ở phần trái màn hình của bạn.

Hộp thư chung tiếng Việt
Danh sách các hộp thư chung Đăng ký Huỷ đăng ký Tìm Duyệt

users@vi.openoffice.org
Ở đây là các thảo luận của users về OpenOffice.org và tiểu dự án vi.OpenOffice.org.

Đăng ký Bỏ Tìm Duyệt

l10n@vi.openoffice.org
Các thảo luận liên quan đến bản địa hoá tiếng Việt của dự án Vi.OpenOffice.org.

Đăng ký Bỏ Tìm Duyệt


Một số chú ý khi sử dụng Hộp thư chung

Xin hãy đăng ký trước khi gửi vào hộp thư chung.

Hãy gửi các thư khác nhau nếu bạn có những câu hỏi khác nhau. Mô tả một cách rõ ràng và ngắn gọn trong tiêu đề thư (Subject) của phần mềm thư tín mà bạn dùng.

Hộp thư chung ở đây thuộc loại không kiểm duyệt. Có nghĩa là các thư sẽ được gửi đi ngay lập tức mà không bị lọc hay kiểm duyệt bởi người phụ trách hộp thư chung. 

 

 
Vi.OpenOffice.org
Giới thiệu
Cách di chuyển
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Bản quyền
Tải xuống
Dự án
Tiến trình phát triển
Kiểm tra chính tả 
FAQ
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệu
Đóng góp
Đóng góp
Thông báo lỗi
Địa chỉ liên hệ
Hộp thư chung
Địa chỉ
Các vấn đề khác
Lời cảm ơn
Giấy phép

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.