Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
OpenOffice Việt — Đóng góp


Đóng góp

Dự án OpenOffice Việt hoàn toàn tự nguyện và phi chính phủ. Chúng tôi nhờ người dùng tham gia. Dự án này thành công vì người dùng đóng góp các kỹ năng và ý kiến khác nhau. Sự cố gắng của người dùng đã xây dựng mọi thứ ở OpenOffice — mọi phiên bản phần mềm, mọi bản xây dựng ứng dụng, mọi tài liệu hướng dẫn, mọi phần trợ giúp, mọi trang Web ở đây. Sự đóng góp của người dùng là tương lai của OpenOffice Việt.

Không cần có nhiều rảnh. Nửa tiếng này, nửa tiếng đó, vẫn giúp đỡ. Bạn có thể:

Dịch tập tin

  • Đăng ký với hộp thư chung:

Xem thêm: Chỉ dẫn dịch

Bạn có thể dịch tập tin sang tiếng Việt. Không cần phải là một nhà ngôn ngữ học, hoặc một dịch giả chuyên nghiệp thì mới có thể tham gia vào nhóm này. Chúng tôi giúp đỡ với nhau. Bạn có thể làm một của vài công việc khác nhau :

  • dịch chuỗi từ phần mềm
  • xem lại bản dịch
  • đóng góp bản dịch tốt hơn
  • dịch tài liệu hướng dẫn

Để tham gia công việc dịch, trước tiên bạn hãy đăng ký với giao diện thông dịch trực tuyến Pootle. Giao diện này hỗ trợ các tập tin dịch giao diện, và cho các người dịch khác nhau có khả năng tham tác cùng tập tin. Có thể dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến hoặc cả hai.

Sau khi đăng ký với Pootle, bạn viết lá thư cho về công việc dịch bạn muốn làm. Nếu bạn quan tâm đến phần nào của OpenOffice, hoặc muốn dịch tài liệu riêng, bạn diễn tả.

Chúng tôi đã dịch xong giao diện của OpenOffice 2.4 sắp phát hành, ở điểm thời này đã dịch phần Trợ giúp khoảng 40%. Cũng có một số tài liệu đã dịch. Có rất nhiều tài liệu chưa dịch có thể giúp đỡ người dùng trong cộng đồng người Việt. Mời bạn tham gia — mỗi chuỗi dịch vẫn có ích. :)

Lên

Thông báo lỗi

  • Đăng ký với hộp thư chung:

Măc dù OpenOffice Việt là một bộ ứng dụng văn phòng rất hay, nó luôn luôn thay đổi và phát triển, trên nhiều nền tảng khác nhau. Vậy đôi khi người dùng gặp lỗi. Nếu OpenOffice lúc nào không hoạt động được, bạn thông báo nhé.

Bằng cách thông báo lỗi, bạn đóng góp thông tin quan trọng cho toàn bộ dự án OpenOffice. Mỗi người dùng có dịp sử dụng phần mềm trong trường hợp riêng. Kinh nghiệm của bạn là hữu ích — bạn có khả năng thông báo lỗi và theo dõi tiến trình sửa chữa lỗi đó. Nếu bạn hiểu mã nguồn, hoặc muốn học biết cách viết mã nguồn, dự án này cũng cho bạn có dịp tạo đắp vá để sửa lỗi.

Lên

Viết mã nguồn

  • Đăng ký với hộp thư chung:

Từ đắp vá để sửa lỗi, đến toàn bộ thành phần của ứng dụng, mã nguồn là cơ bản của dự án phần mềm. Mời bạn đóng góp kỹ năng của bạn, và học hiểu kỹ năng thêm nữa. :)

Trong dự án OpenOffice chính có nhiều dự án con đại diện thành phần khác nhau — bản chuyển sang nền tảng riêng, ứng dụng dứt khoát, dịch vụ như từ điển và phần mềm bắt lỗi chính tả, và nhiều sự cố gắng đặc biệt để cải tiến và tăng cường khả năng của OpenOffice trong phiên bản sau. Bạn quan tâm đến thành phần riêng không?

Phương pháp tốt nhất để bắt đầu viết mã nguồn cho dự án là cung cấp đắp vá cho một số lỗi. Trong khi theo dõi « vấn đề » đó, bạn sẽ thảo luận với nhà phát triển khác, học biết thêm về dự án OpenOffice v.v. thì chọn những công việc thích hợp nhất với sự quan tâm và kỹ năng của mình.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đọc/viết tiếng Anh, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn liên lạc với nhà phát triển khác và dự án chính. :)

Lên

Cập nhật trang Web

  • Đăng ký với hộp thư chung:

Những trang Web này là trung tâm thông tin cho cộng đồng người Việt sử dụng OpenOffice, gồm các người dùng mới. Rất nhiều người thăm trang này lần đầu tiên.

Ở đây chúng tôi cần duy trì tin tức về phiên bản mới nhất, tài liệu hướng dẫn và trợ giúp, và phương pháp tham gia và đóng góp. Địa chỉ Web này có liên kết tới tài nguyên bên ngoài như Wiki OpenOffice, từ điển cộng đồng và danh sách từ cấu tạo được diễn tả bằng tiếng Việt.

Địa chỉ Web này cho người dùng nói tiếng Việt truy cấp dự án OpenOffice một cách dễ dàng hơn, hỗ trợ họ tìm thông tin, tải xuống phần mềm, hỏi câu, truy cập tài liệu hướng dẫn và giải quyết vấn đề.

Sự cố gắng của bạn là quan trọng ở đây. Bạn có thể cung cấp thông tin cho trang Web, cải tiến đoạn văn tồn tại, tạo ảnh mới, thiết kế trang đẹp hơn và theo dõi tin tức để hiển thị ở đây. Mời bạn tham gia. :)

Lên

Giúp đỡ người dùng

  • Đăng ký với hộp thư chung:

Nhiệm vụ này diễn tả mọi công việc của dự án này. Toàn bộ mục đích của OpenOffice Việt là giúp đỡ người dùng nói tiếng Việt. Thêm vào những phương pháp giúp đỡ nói trên, bạn có thể giúp đỡ người dùng bằng cách đọc thư trong hộp thư chung. Người dùng gặp khó khăn hoặc muốn biết thông tin riêng sẽ viết thư cho hộp thư chung. Mỗi lần bạn trả lời lá thư như vậy, bạn giúp đỡ người dùng.

Nhiều người dùng hỏi câu cũng chưa quen với máy tính. Một lỗi nhỏ có thể ngăn cản họ sử dụng phần mềm OpenOffice. Kinh nghiệm của bạn, đặc biệt tính kiên nhẫn, rất hữu ích trong công việc này.

Nếu bạn quan tâm đến ứng dụng riêng của OpenOffice, bạn có thể giúp đỡ người dùng hiểu cách sử dụng nó. Người dùng chạy cùng hệ điều hành của bạn sẽ gặp lỗi có nguyên nhân bạn hiểu được. Mỗi lời giải thích trong hộp thư chung giúp đỡ nhiều người, vì người dùng khác có thể tìm qua kho lưu thư, và tìm lời giải thích của bạn vào lúc sau.

Bạn cũng có thể giúp đỡ người dùng khác bằng cách hỗ trợ bạn bè, bạn đồng nghiệp v.v. sử dụng OpenOffice. Nếu họ chưa biết về phần mềm OpenOffice, bạn cho biết nhé. Không có ai cần mua phần mềm đắt hoặc sử dụng phần mềm bị mất cắp vì không có đủ tiền: OpenOffice miễn phí. Mọi người dùng có khả năng sử dụng nó, sao chép nó, và cho người khác sử dụng nó.

Phương pháp khác giúp đỡ người dùng là tham gia một nhóm người dùng gần chỗ của bạn. Rất có thể có Nhóm Người Dùng Linux (LUG) ở gần, hoặc Nhóm Người Dùng hệ điều hành của bạn (Mac) (Tìm nhóm). Ở nhóm người dùng, bạn có dịp gặp người khác có cùng quan tâm và giúp đỡ với nhau. Cũng có rất nhiều nhóm người dùng, diễn đàn và hộp thư chung nằm trực tuyến. Một lần nữa, nếu bạn gặp khó khăn trong việc đọc/viết tiếng Anh và muốn liên lạc với người khác về OpenOffice, chúng tôi sẽ giúp đỡ. :)

Lên 

 

   
OpenOffice.org Việt
Giới thiệu
Duyệt qua
Liên quan đến...
Lịch sử
Sản phẩm
Giấy phép
Tải vềTải xuống
Dự án
Phát triển
Bắt lỗi chính tả 
Hỏi ĐápHỏi Đáp
Trợ giúp 
Hộp thư chung
Tài liệuTài liệu
Wiki
Từ điển
Tìm từ cấu tạo
Tham gia
Đóng gópĐóng góp
Thông báo lỗiThông báo lỗi
Liên hệ
Liên hệHộp thư chung
Địa chỉ
Lặt vặt
Công trạng
Hợp pháp

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.