Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.11

Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows

 

Uvod

Iako je reč o potpunom kancelarijskom paketu, koji se sastoji od šest programa, instalacija OpenOffice.org-a na Microsoft Windows sistem se ne razlikuje značajno od instalacije drugih programa.


  Prozorčić o programu sa znakom sr.OpenOffice.org 3.0 i prozor Pisca u pozadini sa otvorenim dokumentom poređenja funkcionalnosti paketa OpenOffice.org 3 i Microsoft Office 2007
 

Instalacija verzije OpenOffice.org-a sa jezičkim dodacima za srpski jezik (ispravka grešaka pri kucanju, nabrajanje ćirilicom, ispravni lokaliteti, ređanje latiničnih slova itd.) koje se može preuzeti sa http://sr.openoffice.org je dostupna u tri varijante:

Napomena: Sve dopune su dostavljene projektu OpenOffice.org, i očekujemo da u narednim izdanjima (verovatno od 3.1) jezički dodaci za srpski jezik budu dostupni u svim verzijama paketa. Do tada, predlažemo da koristite verziju sa http://sr.openoffice.org.

Jezički paketi takođe postoje u ove tri varijante, a očuvana je i kompatibilnost sa jezičkim paketima za druge jezike (npr. mađarski, bugarski) koji se mogu preuzeti sa stranica njihovih projekata lokalizacije paketa OpenOffice.org.

Po instalaciji, jezički paket korisniku omogućava da odabere jezik (tj. varijantu u slučaju ćirilica/latinica) grafičkog sučelja programa. Različiti korisnici na sistemu mogu imati aktivne različite lokalizacije sučelja.

Moguće je instalirati i samo jezički paket za srpski jezik na glavnu instalaciju koja nije preuzeta sa http://sr.openoffice.org, ali onda u programima paketa neće biti prisutni pomenuti jezički dodaci za srpski jezik.

Puna instalacija paketa OpenOffice.org (neophodno)

Instalacija dodatnih jezičkih paketa

Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka

Izbor i promena jezika sučelja

 

Namenske posebne instalacije

Za instalaciju sa odabirom pojedinačnih komponenti, instalaciju preko mreže i za veliki broj računara i korisnika, kao i za instalaciju na USB prenosive memorije, pogledajte „Setup Guide“ među dokumentaciju na engleskom jeziku.

 

Povratak na glavnu stranica za podršku.
Povratak na glavnu stranica za preuzimanje instalacije paketa.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.