Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Ubacivanje tabele

Tabele se u dokument ubacuju na dva načina prko padajućeg menija Insert / Table ili preko trake sa pomoćnim alatima.Ukoliko tabelu ubacujete preko trake sa pomoćnim alatima tada odbetere treću ikonicu s leva i prevlačenjem odaberete koliko redova ( rows ) i kolona ( columns ) će imati vaša tabela, ali ako samo kliknete na ikonicu tada je postupak identičan kao da idete preko padajućeg menija I.Name – opciono možete zadati ime tabeli koju ubacujete inače je ime Table sa sufiksom broja koji označava koja je to tabela po redu u dokumentu.

Segment Size– veličina.

Columns
Broj kolona u tabeli.
Rows
Broj redova u tabeli.

Segment Options– podešavanja tabele.

Header
Tabela ima zaglavlje. Zaglavlje tabele je prvi red tabele.
Repeat header
Ukoliko se tabela “prelomi” preko više strana automatski ponovi zaglavlje tabele.
Don't split table
Ukoliko je moguće tabela će se u celosti naći na jednoj stranici.
Border
Iscrtaj okvire tabele.

Dugme Auto Format – iz liste stilova birate kako će vaša tabela izgledati.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.