Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Pisanje u više kolona

Ako želite da pišete u više kolona i organizujete tekst po kolonama poput novinskih članaka to možete učiniti preko padajućeg menija Format/ Columns.Segment Settings.

Columns
birate broj kolona na strani i njihov raspored.

Segment With and spacing – podešavanja vezana za širinu kolona i razmak u tekstu.

Column
tekuća kolona.
Width
širina kolone.
Spacing
razmak između kolona.
AutoWidth
automatski se određuje širina kolone.

Segment Separator line linija razdvajanja kolona.

Line
izgled linije koja razdvaja kolone.
Height
visina linije razdvajanja.
Position
pozicija linije razdvajanja.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.