Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Radno okruženje  • Naslovna linija se nalazi na vrhu prozora i u njoj je ispisano ime dokumenta u kojem radite i programa koji koristite.
  • Traka sa padajućim menijima se nalazi ispod naslovne linije. Preko menija se može doći do svih opcija dostupnih u OpenOffice.org Writer-u a najčešće korišćene opcije su izvučene na trake sa alatima.
  • Traka sa standardnim alatima. U njoj se nalaze standardni alati za rad sa dokumentima. Moglo bi se reći da su opcije koje su dostupne u traci sa standardnim alatima primenjive u svim programima koji barataju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.
  • Traka sa alatima za formatiranje je promenjiva u zavisnosti šta je selektovano u vašem tekstu. Ona može sadržati alate za formatiranje teksta, slika i drugih objekata korištenih u tekstu.
  • Lenjiri prikazuju podešavanja margina papira na kojem kucate tekst. Svetli deo predstavlja deo za pisanje a tamni osenčeni deo margine.
  • Traka sa pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata: tabele, grafika, pravopis i gramatika...
  • Plivajući alati se uglavnom uključuju sa trake standardnih alata i koriste se po potrebi.
  • Površina za pisanje je oivičena marginama.
  • Klizači služe za kretanje kroz dokument. Klikom na trougao tekst se pomera gore / dole ili levo / desno. Klikom na duple trouglove tekst se pomera za po jednu stranicu. Takođe prevlačenjem klizača se može kretati kroz dokument.
  • Statusna linija daje obaveštenja o broju strana, veličini papira, pogledu na stranicu modu rada ...

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.