Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Podešavanje stranice

Pre samog unosa teksta poželjno je da podesite parametre stranice poput veličine papira, margina ....

Kliknite na padajući meni Format / Page.

Kartica Page.Segment Paper Format podešavate :

Portrait
Portret - vertikalna orijentacija papira.
Landscape
Pejzaž - horizontalna orijentacija papira.
Format
Veličina papira (A4,A5,letter....) ukoliko se format papira koji vama treba ne nalazi u padajućoj listi možete sami zadati veličinu papira.
Width
Širina papira
Hight
Visina papira
Orientation
Orijentacija papira.
Paper Tray
Način na koji se štampač hrani papirom.

Segment Margins podešavate margine. Margine su prazan prostor od ivice papira do teksta.

Left
Udaljenost leve margine.
Right
Udaljenost desne margine
Top
Udaljenost gornje margine
Bottom
Udaljenost donje margine

Segment Layout Settings

Reference style
Određuje izgled teksta.
Page layout
Na koje stranice se odnose podešavanja (parne, neparne ili sve).
Format
Stil numeracije strana
Register true –
Stil pisanja za svaku stranicu ( odnosi se samo na pasuse )

Kartica Background. Birate boju papira po kojoj pišete.Kartica Header ( gornje zaglavlje ).Zaglavlje predstavlja tekst koji se ponavlja na vrhu svake stranice dokumenta.

Header on
Koristi zaglavlje.
Same content left/right
Isti sadržaj za parne i neparne strane.
Left margin
Udaljenost leve margine zaglavlja.
Right margin
Udaljenost desne margine zaglavlja.
Spacing
Udaljenost od ostatka teksta.
Use dynamic spacing
Dinamičko rastojanje od ostatka teksta.

Kartica Footer (podnožje). Podnožje je tekst koji se ponavlja na dnu svake strane.

Podešavanja su isto kao i na kartici Header.

Kartica Borders. Podešavanja okvira stranice.Segment Line arrangment :

Default

Stranica nema okvir.
Stranica ima okvir.
| |
Stranica ima samo levi i desni okvir.
=
Stranica ima samo gornji i donji okvir.

User defined

Korisnik klikom na šematski prikaz stranice bira proizvoljno uz koju ivicu će se iscrtati okvir.

Segment Line

Style
Birate iz liste oblik i debljinu linije okvira.
Color
Iz padajuće liste birate boju linije.

Segment Spacing to contents – razmak od sadržaja dokumenta:

Left
od leve ivice.
Right
od desne ivice.
Top
od gornje ivice.
Bottom
od donje ivice.
Synchronize
postavlja isto udaljenje za sve četiri ivice kad promenite samo jednu.

Segment Shadow style – senčenje okvira.

Position
pozicija senke
Distance
udaljenost senke od linije.
Color –
boja linije.

Kartica Columns. Podešavanja vezana za broj kolona na stranici.Segment Settings.

Coloumns
birate broj kolona na strani i njihov raspored.

Segment With and spacing – podešavanja vezana za širinu kolona i razmak u tekstu.

Column –
tekuća kolona.
Width
širina kolone.
Spacing –
razmak.
AutoWidth
automatski se određuje širina kolone.

Segment Separator line – linija razdvajanja kolona.

Line
izgled linije koja razdvaja kolone.
Height
visina linije razdvajanja.
Position
pozicija linije razdvajanja.

Kartica Footnote. Podešavanja vezana za fusnote.Segment Footnote area – oblast fusnote.

Not larger than page area
nalazi se u okviru margina stranice.
Maximum footnote height
maksimalna visin prostora predviđenog za fusnote.

Segment Separator line - linija koja odvaja fusnotu od ostatka teksta.

Position
pozicija linije.
Weight
debljina linije.
Length
dužina linije.
Spacing to footnote contents
razmak između linije i teksta fusnote.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.