Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Radno okruženje  • Naslovna linija se nalazi na vrhu prozora i u njoj je ispisano ime dokumenta na kojem radimo i programa koji koristimo.
  • Traka sa padajućim menijima se nalazi ispod naslovne linije. Preko menjia se može doći do svih opcija dostupnih u Calc-u a najčešće korišćene opcije su izvučene na trake sa alatima.
  • Traka sa standardnim alatima. U njoj se nalaze standardni alati za rad sa dokumentima. Moglo bi se reći da su opcije koje su dostupne u traci sa standardnim alatima primenjive u svim programima koji barataju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.
  • Traka sa alatima za formatiranje je promenjiva u zavisnosti šta je selektovano u vašem dokumentu. Ona može sadržati alate za formatiranje teksta, slika i drugih objekata korištenih u dokumentu.
  • Traka za rad sa formulama sadrži: adresu aktivne ćelije, dugme za poziv funkcija f(x), dugme za automatsko sabiranje Σ ( Auto Sum) i liniju formule u kojoj se prikazuje sadržaj tekuće ćelije.
  • Svaka ćelija je jednoznačno određena sa oznakom kolone i reda kolone su označene slovima a redovi brojevima. Postoji 254 kolona i 32000 redova.
  • Traka sa pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata: tabele, grafika, pravopis i gramatika...
  • Radni listovi su označeni jezičcima i čine jednu radnu svesku. Svaka radna sveska inicijalno ima tri radna lista a maksimalno može imati 256 radnih listova.
  • Klizači služe za kretanje kroz dokument. Klikom na trougao tekst se pomera gore / dole ili levo / desno. Takođe prevlačenjem klizača se može kretati kroz dokument.
  • Statusna linija daje obaveštenja o broju radnih listova, pogledu na stranicu, modu rada ...

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.