Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Rad sa tekstom

Pri kreiranju slajda, odabrali ste gde će se nalaziti tekst u slajdu i na tom mestu sada vidite poruku “Click to add text” — klikni da bi uneo tekst.

Ukoliko vam predviđeni prostor nije dovoljan i želite da dodate još teksta upotrebićete okvir za tekst.

Impress za unos teksta koristi isključivo okvire za tekst, način baratanja sa okvirima za tekst je identičan kao i u OpenOffice.org Writer-u.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.