Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Rad sa slajdovima

Izmena tipa slajda

Ukoliko želite da promenite tip slajda jer ste pogrešno procenili i za sadržaj vam više odgovara neki drugi tip, to možete uraditi desnim klikom na jezičak slajd i odabrati opciju Modify Slide ili preko padajućeg menija Format / Modify Layout. Pa odaberete jedan od ponuđenijh tipova.

Brisanje slajda

Slajd se briše slično kao i radni list u Calc-u. Desni klik na jezičak slajda i odaberete opciju: Delete Slide ili iz padajućeg menija: Edit / Delete Slide.

Preimenovanje slajda

I ovde postoji analogija sa Calc-om. Desni klik na jezičak slajda i odaberete opciju Rename Slide.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.