Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Pogledi na prezentaciju

U zavisnosti od toga šta uređujete pojedini pogledi na prezentaciju mogu biti pogodniji za brže završavanje posla. Poglede menjate preko padajućeg menija View / Workspace i odaberete jedan od ponuđenih pogleda.

Drawing viewu ovom pogledu se prezentacija nalazi nakon kreiranja, i najčešće se koristi jer je u njemu prirodno unošenje i uređenje teksta, slika i ostalih objekata prezentacije.

Outline viewU ovom pogledu vidimo okvire slajdova i tekst koji se nalazi na njima. Ovaj pogled je pogodan za brži pregled teksta i uočavanje i ispravljanje grešaka.

Slides viewOvaj pogled vam pruža prikaz svih slajdova preko ekrana tako da lako možete da izmenite redosled slajdova prostim prevlačenjem. U ovom pogledu takođe možete da definišete efekte pri promeni sladova (Transition Effects) u traci sa alatima za formatiranje.

Notes viewU ovom pogledu je dat umanjeni prikaz slajda i u dnu vam se pruža mogućnost da upišete beleške namenjene osobi koja drži prezentaciju ili koje će kao štampani materijal biti podeljene publici.

Handout viewOvaj pogled služi za pripremu štampanog materijala koji delite publici radi lakšeg praćenja prezentacije. Broj slajdova koji će biti prikazani na papiru se bira opcijom Modify Layout iz padajućeg menija Format ili desnim klikom na jezičak slajda pa odaberete opciju Modify Layout.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.