Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Štampanje dokumenta

Kada ste se uverili da vaš dokument izgleda onako kako vi to želite možete ga odštampati.

Razlikuju se tri načina štampe:  1. U PDF dokument klikom na ikonicu u standardnim alatima ili preko padajućeg menija File / Export as PDF.
  2. Klikom na ikonicu štampača u standardnim alatatima. Tada se štampa ceo dokument od prve do poslednje stranice u jednom primerku.
  3. Preko padajućeg menija File /Print


Printer
Štampač
Name
Iz padajuće liste birate štampač na koji štampate.
Dugme Properties
Podešavanje osobina štampača.
Informacije
O statusu štampača, tipu, lokaciji i komentar.
Print to file
Opcija da se dokument snimi kao PostScript dokument.
Print range
Određuje u kom opsegu će se štampati
All
Štampaj sve
Pages
Štampaj stranice koje su zadate. Na primer imate Dokument od 53 stranice ali trebaju vam podaci samo sa stranica : 4,9,15,16,17,15 i 37 kako ćete zadati da se odštampaju, tako što ćete u polje za unos ukucati te stranice razdvojene zarezom. Ali recimo da vam za neku drugu poterbu iz istog dokumenta trebaju stranice: 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 i 40 malo je naporno kucati sve to pa napišete 23-40, odštampaće se stranice između 23 i 40 –te stranice uključujući i njih.
Selection
Ukoliko ste označili jedan deo teksta onda će se odštampati samo selektovani deo teksta.
Copies
Kopije
Number of copies
Unesete broj, u koliko primeraka se štampa dokument.
Collate
Određuje redosled štampanja ima smisla samo ako je broj kopija veći od jedan, pretpostavite da je broj kopija 3, i da Dokument ima 4 stranice
Collate je uključen
onda je redosled štampanja sledeći :Štampa se redom: prva,druga,treća,četvrta stranica; prva,druga,treća,četvrta stranica;prva,druga,treća,četvrta stranica;
Collate je isključen
onda je redosled štampanja sledeći :Štampa se redom: prva,prva,prva; druga,druga,druga; treća,treća.treća; četvrta,četvrta, četvrta stranica

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.