Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Podešavanje štampe

U ovom prozoru podešavate kako će se dokument odštampati.Prozor je podeljen u četiri segmenta: Distribution, Margins,Spacing i Format.

Distribution
Raspored stranica na jednom papiru. Ako želite da štampate više strana na jednoj strani radi uštede papira.
Rows
Broj redova.
Columns
Broj kolona.
Margins
Udaljenosti stranica od ivice papira.
Spacing
Razmak između samih stranica.
Format
Orijentacija strana.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.