Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Osobine tabele

Osobine tabele podešavate preko padjućeg menija Format / Table. Sastoji se od pet kartica: Table, Text Flow, Coloumns, Borders i Background.

Kartica Table. Ima tri segmenta Properties, Aligment, Spacing.Segment Properties:

Name
Ime tabele.
Width
Širina tabele
Relative
Procentualni prikaz širine tabele

Segment Aligment – poravnanje tabele uz ivicu :

Automatic
Automatski.
Left
Poravnanje uz levu marginu.
From Left
Odstojanje od leve margine.
Right
Poravnanje uz desnu marginu.
Center
Centriranje tabele prema levoj i desnoj margini.
Manual
Ručno sami podesite odstojanja.

Segment Spacing – razmak od margina i od ostatka teksta.

Left
Razmak od leve margine.
Right
Razmak od desne margine.
Above
Prostor između teksta i gornjeg okvira tabele.
Below
Prostor između teksta i donjeg okvira tabele.

Kartica Text Flow ima dva segmenta: Text Flow i Vertical aligment.Segment Text Flow:

Break
Definiše ponašanje tabele prilikom preloma strane.
Page
Omogućava prelom strane pre ili posle tabele.
Column
Omogućava prelom kolone pre ili posle tabele prilikom pisanja teksta u više kolona.
Before
Prelom se dešava pre tabele.
After
Prelom se dešava posle tabele.
With Page Style
Nakon preloma prva sledeća strana će imati definisan stil koji odaberete i broj stranice koji odaberete.
Do not split table
Sprečava prelom stranice / kolone u tabeli, zadržava se celina tabele na jednoj stranici ili u jednoj koloni.
Keep with next paragraph
Nakon preloma stranice pasus ispod tabele će biti na istoj stranici.
Repeat Heading
Nakon preloma stranice zaglavlje tabele se ponavlja ukoliko je tabela veća od jedne stranice.

Segment Vertical aligment – vertikalno poravnanje:

Top
uz gornji okvir ćelije.
Center
u centar u odnosu na gornji i donji okvir ćelije.
Bottom
uz donji ovir ćelije.

Kartica Columns podešavanja kolona u tabeli :Adapt table width
održava širinu tabele kada se promeni veličina ćelije (nefunkcioniše ako je na kartici Table segment Align odabrano Automatic)
Adjust columns proportionaly
menja širinu tabele proporcionalno kada se promeni veličina ćelije (nefunkcioniše ako je na kartici Table segment Align odabrano Automatic)
Remaining space
preostalo mesta do kraja ivice

Segment Column width – podešavate širine kolona.

Kartica Borders – podešavanje okvira tabele. Sadrži četiri segmenta : Line arragments, Line, Spacing to contents i Shadow style.Segment Line arrangment :

Default
Podrazumevano
  1. □ - tabela nema okvir.
  2. □ - tabela ima okvir.
  3. |≡| - tabela ima okvir i horizontalne linije.
  4. + - tabela ima sve linije.
  5. +- promena linija okvira.
User - defined
Korisnik klikom na šematski prikaz tabele bira proizvoljno uz koju ivicu će se iscrtati okvir.

Segment Line

Style
Birate iz liste oblik i debljinu linije okvira.
Color
Iz padajuće liste birate boju linije.

Segment Spacing to contents – razmak od sadržaja ćelije:

Left
Od leve ivice.
Right
Od desne ivice.
Top
Od gornje ivice.
Bottom
Od donje ivice.
Synchronize
Postavlja isto udaljenje za sve četiri ivice kad promenite samo jednu.

Kartica Background – boja pozadine ćelije.Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.