Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Formatiranje tabele

Mnogo stvari nad tabelama može da se odradi preko trake sa alatima za formatiranje tabele.Jednom kad ste nacrtali tabelu i kad se kursor nalazi u nekoj ćeliji traka alata za formatiranje teksta postaje traka za formatiranje tabele.

 1. Sabira vrednosti u selektovanim ćelijama.
 2. Fiksna veličina tabele ćelije mogu biti različitih veličina.
 3. Fiksna veličina tabele ali su ćelije proporcionalne.
 4. Tabela nije fiksne veličine kao ni ćelije.
 5. Spajanje selektovanih ćelija ( Merge Cells ) . Od više ćelija napravite jednu.
 6. Deljenje selektovanih ćelija ( Split Cells ). Od jedne ćelije napravite više ćelija.
 7. Optimizacija visine redova / širine kolona.
 8. Dodavanje novog reda ispod reda u kojem se nalazi kursor.
 9. Dodavanje nove kolone desno od kolone u kojoj se nalazi kursor.
 10. Obriši red u kojem se nalazi kursor ili selektovane redove.
 11. Obriši kolonu u kojoj se nalazi kursor ili selektovane kolone.
 12. Izmena iscrtavanja okvira selektovanih ćelija.
 13. Izmena linija selektovanih ćelija.
 14. Boja pozadine.
 15. Dugme za promenu alata tekst / tabela.
Brisanje sadržaja tabele
Selektujete ćelije kojima želite da obrišete sadržaj i pritisnete taster Delete.
Brisanje reda / kolone
Selektujete red / kolonu koje želite da obrišete i iz padajućeg menija Format odaberete Row(red) / Delete ili Column(kolona) / Delete ili preko trake sa alatima.
Brisnje cele tabele
Selektujete celu tabelu i obrišete kao red ili kolonu.
Promena visine reda i širine kolone
Selektujete red / kolonu i u padajućem meniju Format odaberete :
Row/Hight
Za visinu reda.
Column / Width
Za širinu kolone. Ili pomoću miša tako što pokazivač namestite da cilja liniju kolone čiju širinu menjate i kad se pokzivač promeni u dvosmernu strelicu prevučete na željenu širinu. Napomena uvek se širi / skuplja kolona koja je levo od linije.
Izjednačavanje visine redova / širine kolona. Preko alata za formatiranje ili padajući meni Format
Row / Space Equaly
Izjednačavanje visine redova.
Columns / Space Equaly
Izjednačavanje širine kolona.


Dodavanje reda / kolone
Preko alata za formatiranje ili preko padjućeg menija Format.
Row/Insert
Dodavanje redova
Amount
Broj redova koji se dodaju.
Before
Iznad tekućeg reda
After
Ispod tekućeg reda.
Coloumn/Insert
Dodavanje kolona
Amount
Broj kolona koje se dodaju.
Before
Levo od tekuće kolone
After
Desno od tekuće kolone.
Spajanje ćelija
Selektujete ćelije koje želite da spojite i iz trake sa alatima za formatiranje odaberete Merge Cells ili padajući meni Format / Cells / Merge Celss.


Deljenje ćelija - selektujete ćelije koje želite da delite i iz trake sa alatima za formatiranje odaberete Split Cells ili padajući meni Format/Cell / Split.

Split cell into
Podeli ćeliju na željeni broj delova.
Horizontaly
Podela na redove
Into equal proportions
Porporcionalno
Verticaly
Podela na kolone.

Menjanje okvira tabele

Ako želite da menjate debljinu ili vrstu linije kojom je iscrtana tabela to možete uraditi preko ikona na traci za formatiranje.Borders– birate koje linije će biti iscrtane u tabeli.Line Style – birate izgled linija u tabeli.Background Color – birate boju pozadine za selektovanu-e ćelije.Položaj teksta u ćeliji

Tekst u tabeli se ravna po vertikali i horizontali.

Po vertikali – u padajućem meniju Format / Cells

Top
Uz gornji okvir ćelije.
Center
U centar u odnosu na gornji i donji okvir ćelije.
Bottom
Uz donji ovir ćelije.


Po horizontali – na traci sa alatima za formatiranje

Left
Uz levi okvir ćelije.
Center
U centar u odnosu na levi i desni okvir ćelije.
Right
Uz desni okvir ćelije.
Justified
Podjednako u odnosu na levi i desni okvir ćelije.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.