Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Najčešće korišćne operacije i funkcije

Osnovne operacije

U osnovne matematičke operacije spadaju sabiranje (+), oduzimanje (-), množenje (*), deljenje (/) i stepenovanje (^). Postupak za izračunavanje formule je sledeći:

  1. Kliknete na ćeliju u kojoj želite da dobijete rezultat.
  2. Odaberete znak “=” u liniji formule ili ga ukucate sa tastature time naređujete računaru da sledi izračunavanje tj unos formule.
  3. Kliknete na ćeliju sa prvim argumentom formule ili unesete adresu ćelije u kojoj se nalazi.
  4. Unesete matematičku operaciju koja sledi sa tastature { +, -, *, /, ^, (, ) }.
  5. Kliknete na ćeliju sa sledećim argumentom formule ili unesete adresu ćelije u kojoj se nalazi.
  6. Ponavljate korak 5. i 6. onoliko puta koliko je to potrebno za vaše izračunavanje.
  7. Kada ste uneli sve argumente formule kliknete na ikonu u liniji formule ili pritisnete taster ENTER da bi potvrdili unetu formulu.
  8. U ćeliji koju ste odbrali u koraku 1. se pojavljuje rezultat izračunavanja.

Funkcije

Najčešće korišćena funkcija je sabiranje koja je opisana u poglavlju Automatsko izračunavanje zbira. Ostale funkcije koje se često koriste su funkcije proseka (Average), minimum ( Min ), maksimum ( Max ).

Kada želite da koristite funkciju za neko izračunavanje tada kliknete na ikonu f(x) ( Auto Pilot ) da bi dobili spisak funkcija, iz liste odaberete funkciju koju želite. Svaka funkcija za svoja izračunavanja ima argumente vaš posao je da odaberete funkciju i da joj zadate argumente.

Na primer : želite da izračunate prosek za ovu tabelu tad kliknete na f(x)i iz spiska funkcija odaberete funkciju, kliknete na dugme NEXT zatim se pojavljuje prozor sa argumentima funkcijekliknete na dugme sa desne strane polja za unos number 1 Shrink pojaviće se prozor u koji unosite ćeliju ili opseg ćelijai selektujete ćelije od čijih vrednosti računate prosek.Tada kliknete na dugme Maximize u prozoru za selektovanje da bi se vratili u prozor sa argumentima funkcijei na kraju kliknete na dugme OK.Uslovne funkcije IF

Funkcija IF predstavlja funkciju uslova koja ima oblik

IF TEST
logički uslov :<, >, >=, >=, =; za dve ćelije unosite adresu ćelija i operaciju poređenja između njih.
THEN Then_value
uslov je zadovoljen. Šta se radi ukoliko je uslov ispunjen
ELSE Othervise_value
uslov nije zadovoljen. Šta se radi ukoliko uslov nije ispunjen.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.