Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Filtriranje podataka

Kada radite sa velikim tabelama često ste u situaciji da vam treba samo određena grupa podataka. Pretpostavimo da vam je dat dokument sa spiskom zaposlenih u firmi koji sadrži ime, prezime, datum rođenja, godine staža itd i želite da izlistate sve zaposlene koji imaju više od 25 godina radnog staža, za ovu operaciju možete koristiti filtriranje.

Filtriranje podataka vršite tako što kliknete na zaglavlje tabele i iz trake sa padajućim menijima odaberete opciju D/ Filter/ AutoFilter tada će na zaglavlju svake kolone da se pojavi padajuća lista sa svim elementima iz odgovarajuće kolone i elementima :

- all -
prikazuje sve podatke
- Top 10 -
prikazuje prvih deset podataka
- Standard -
prikazuje podatke po uslovima koji se posebno zadaju
odabirom neke vrednosti iz padajuće liste
prikazuje sve podatke sa istom vrednosti kao odabrana

Filtriranje se vrši odabirom uslova iz padajuće liste jedne ili više kolona. - Standard - – uslovi u padajućoj listi birate opciju (- Standard -) tada se otvara prozor za određivanje uslova.Operator
logički operator I (AND) i ILI (OR).
Field Name
ime kolone.
Condition
uslov koji treba da bude zadovoljen.
Value
vrednost koju uslov treba da ispuni.

Klikom na dugme More>>dobijate dodatne opcije

Case sensitive
razlikuje velika i mala slova.
Regular expresion
možete koristiti “joker” znake u uslovima.
Range contains column labels
zaglavlje kolone ne ulazi u uslove filtriranja.
No duplication
ukoliko postoje dupli unosi ignorišu se
copy results to ..
kopira rezultate filtriranja u odabrane ćelije.
Keep filter criteria
zadrži vezu sa originalnom tabelom pri kopiranju rezultata.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.