Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Dodavanje novih radnih listova

Da bi dodali novi radni list u postojeću radnu svesku odaberite u traci sa padujućim menijima Insert / Sheet.Position - Pozicija

Before current sheet
levo od aktivnog radnog lista.
After current sheet
desno od aktivnog radnog lista.

Sheet - list.

New sheet
Novi radni list birate broj radnih listova
From file
Birate dokument iz kojeg uvozite radni list.

Drugi način za ubacivanje novog radnog lista je da kliknete desnim dugmetom miša na jezičak radnog lista ispred kojeg želite da ubacite novi list i odaberete opciju Insert Sheet. Novi radni list se dodaje levo od aktivnog lista.Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.