Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Crtanje

Na traci sa pomoćnim alatima se nalaze alati za crtanje i uređivanje objekata, geometrijskih oblika, linija...Osobine objekata, kao i rad sa istim je identičan kao i u programu OpenOffice.org Writer.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.