Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Proizvodi

Još

Matematika Apache OpenOffice-a

Screendump of Apache OpenOffice Math

Napravite jednačine i formule za dokumente

Matematika (Math) je Apache OpenOffice-ova komponenta za matematičke jednačine. Uobičajeno se najčešće koristi kao editor za jednačine za tekstualne dokumente, ali se takođe može koristiti za druge tipove dokumenata ili samostalno. Kada se koristi unutar Pisca, jednačina se tretira kao objekat unutar tekstualnog dokumenta. Slično tome, može se umetnuti i u drugim programima Apache OpenOffice-a kao što je Račun i Prezentacija.

Korišćenjem Matematike, postoje tri osnovna načina unošenja formule:

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.