null

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Objavljen: Apache OpenOffice 4.1.15

Proizvodi

Još

Račun Apache OpenOffice-a

Screendump of Apache OpenOffice Calc

Proračunska tabela (spreadsheet) za sve svrhe

Račun (engl. Calc) je proračunsko tabelarni program koji ste uvek želeli. Pridošlice će naći da je intuitivan i lak za učenje; profesionalni rudari podataka i brojni programeri za obradu numeričkih podataka će ceniti širok spektar naprednih funkcija.

Napredna Pivot tehnologija olakšava da se povuku neobrađeni podaci iz korporativnih baza podataka; unakrsno tabeliranje, sumiranje, i konvertovanje u smislene informacije.

Formule sa prirodnim jezikom omogućavaju da kreirate formule koristeći reči (npr. “prodaja - troškovi”).

Inteligentno dugme zbira automatski umeće funkciju zbira ili međuzbira, u zavisnosti od konteksta.

Pomoćnici (čarobnjaci) vas vode kroz izbor i korišćenje sveobuhvatnog opsega naprednih funkcija proračunske tabele, ili preuzmite šablone sa naše Web lokacije Proširenja (engl. Extensions), spremišta gotovih rešenja za tabelarne proračune.

Stilovi i formatiranje olakšavaju primenu fleksibilnih opcija za formatiranje ćelija, uključujući i slobodno rotiranje sadržaja, šablone, pozadine, ivice, i mnogo više. Možete biti sopstveni stručnjak proračunske tabele zahvaljujući šablonima sa ugrađenim funkcijama, omogućavajući vam da se koncentrišete na svoj pravi posao.

Upravnik scenarija omogućava analize “šta ako …” na dodir dugmeta – npr. poređenje profitabilnosti za visoke/srednje/niske prodajne prognoze.

Rešavač je komponenta Računa koja omogućava rešavanje problema optimizacije gde optimalna vrednost određene ćelije tabele mora da se obračunava na osnovu ograničenja predviđeno u drugim ćelijama.

Podrška u Računu za višekorisnički režim rad podstiče grupni rad na proračunskim tabelama. Razmenom proračunske tabele drugi korisnici mogu lako da dodaju svoje podatke proračunskoj tabeli. Vlasnik proračunske tabele može zatim lako da integriše nove podatke sa nekoliko klikova. Ova mogućnost za grupni rad pomaže da se izbegnu sukobi kod uređivanja.

Sačuvajte proračunske tabele u formatu Otvoreni dokument (OpenDocument format - ODF), novom međunarodnom standardu za kancelarijske dokumente. Ovaj format na XLM osnovi znači da niste vezani za Račun. Možete da pristupite vašoj proračunskoj tabeli iz bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.

Naravno, vi ste slobodni da koristite svoje stare Microsoft Excel-ove proračunske tabele, ili sačuvajte Vaš rad u Excel formatu za slanje ljudima koji su i dalje zaključani unutar Microsoft-ovih proizvoda. Ako su vaši rezultati sve što oni žele da vide, onda koristite format Prenosivi dokument (Portable Document Format – PDF) – nema potrebe da kupujete bilo koji dodatni softver. Od verzije 3.0, ** Račun** je u stanju da čita .xlsx datoteke napravljene u programu Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2008 za Mac OS X.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.