null

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Objavljen: Apache OpenOffice 4.1.14

Proizvodi

Još

Baza Apache OpenOffice-a

Screendump of Apache OpenOffice Base

Baza (engl. Base) je potpuno zaokružen sistem upravljanja bazom podataka, dizajniran da zadovolji potrebe velikog broja korisnika, od

Baza nudi pomoćnike (čarobnjake) da pomognu neupućenim korisnicima u dizajniranju baze podataka (ili onima koji su samo novi korisnici Baze) da kreiraju tabele, upite, obrasce i izveštaje, zajedno sa nizom unapred definisanih tabela za praćenje imovine, klijenata, prodajnih naloga, faktura i još mnogo toga.

Kada je lična upotreba baze podataka sve što želite, Baza nudi kompletnu HSQL mašinu za relacionu bazu podataka, konfigurisanu za jednog korisnika, sa podacima koji su uskladišteni pravo u Bazinoj datoteci, kao i ugrađenu podršku za dBase ravne datoteke.

Za napredne korisnike u profesionalne svrhe, Baza donosi ugrađenu podršku za drajvere različitih višekorisničkih mašina baze podataka: MySQL, Adabas D, MS Access i PostgreSQL. Pored toga, podrška za JDBC i ODBC standarde drajvera vam omogućava da se povežete sa praktično bilo kojom postojećom bazom podataka.

Baza se jednostavno integriše u ostatak aplikacija Apache OpenOffice paketa, na primer:

Za više informacija o radu sa Bazom pogledajte web stranu Apache OpenOffice Wiki bazu podataka.

Za tehničke informacije, ili da pomognete da Baza postane još bolja, svratite na stranicu projekta Baza.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.